PhDr. et Mgr. Adéla Holmanová

PhDr. et Mgr. Adéla Holmanová

Profese, za kterou kandiduje: psycholog

Členem současného výboru: ne

Krátké CV:

Vystudovala jsem speciální pedagogiku s psychologií na PedF UK a následně jednooborovou psychologii na FF UK. Mé terapeutické směřování formovaly výcviky v systemické terapii v ISZ a následně v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci. Atestovala jsem z klinické psychologie a psychoterapie, připravuji se k atestaci z dětské klinické psychologie. V současné době se snažím vytvořit a rozvíjet oddělení klinické psychologie v Oblastní nemocnici Kolín, a.s. Je to výzva. Snažíme se vybudovat oddělení, které nebude jen další z povinně navštívených míst pro pacienta v dlouhé řadě nesouvisejících vyšetření. Cílem je zkoušet propojit náš pohled s pohledy ostatních tak, aby bylo možné hledat řešení pro konkrétního pacienta a jeho příběh.

Motivace ke kandidatuře:

V menší oblastní nemocnici se snažím vytvořit prostředí, ve kterém by dalo na pacienta nahlížet skrze bio-psycho-sociálně-ekologické modely zdraví a nemoci, ve kterém by jednotliví odborníci různých profesí mohli spolupracovat s pacienty na cestě k úzdravě. Cesta je klikatá. Zatím se mi jeví jako smysluplný koncept multioborových týmů pro jednotlivé problémy. Do SPM kandiduji, protože mi budování takové cesty, ač zatím možná klikaté a místy ztrácející se v lese somatických staletých veteránů, dává smysl.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM