Setkání lékařů psychosomatiků

Dovolujeme si Vás pozvat na připravovaná setkání lékařů psychosomatiků, která proběhnou formou kazuisticko-teoretických seminářů.

Semináře budou probíhat prezenčně vzhledem ke kazuistické formě a s následnou možností Balintovské skupiny po ukončení semináře s MUDr. Romanou Hronovou.

Semináře proběhnou v Denním stacionáři Psychosomatické kliniky v Praze v Divoké Šárce od 17 hodin, účastnický poplatek bude 200,-Kč, nezahrnuje poplatek na Balintovské skupiny.

Termíny a program:
13.10.2021 Zrcadlení a vztahová vazba
24.11.2021 Hypertenze a psychosomatika
19.1.2022 Dech a psychosomatika

Případné dotazy na: info@lekarskapsychosomatika.eu, podrobné informace s programem zašleme v září.

Za přípravnou pracovní skupinu
Zuzana Lapková, David Pánek, Gabriela Rybářová, Jan Řehák, Lenka Tocháčková

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM