Účinnost léčby prokázal výzkum. Budou ji lékaři používat?

V rámci celostátní konference psychosomatické medicíny proběhla prezentace výsledků výzkumného projektu, který se zaměřoval na efektivitu multimodální léčby u pacientů trpících medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy. Léčba zahrnovala skupinovou psychoterapii doplněnou o další komponenty, jako např. nácvik relaxace, pohybovou terapii, muzikoterapii, fyzioterapii a další. Do projektu se zapojilo sedm klinických pracovišť z Prahy, Ostravy, Havlíčkova Brodu a Hradce Králové. Výzkumu se zúčastnilo 290 pacientů, kteří pomocí dotazníků zachycovali svůj stav před terapií, během ní i po jejích skončení. Výsledky ukazují, že během terapie u pacientů došlo k podstatnému zlepšení v oblasti depresivních příznaků, úzkosti a duševní pohody, a také k poněkud menšímu, i když stále významnému zmírnění tělesných symptomů. Pozitivní zprávou pak je, že pacienti si tyto zisky z terapie udrželi i rok po skončení terapie – měření po šesti a 12 měsících od konce terapie dokonce ukázalo, že pozitivní změny mají tendenci dále narůstat. Multimodální léčba tak, zdá se, dokáže nastartovat proces změn, který pokračuje i po skončení terapie a přináší pacientům další zlepšení v různých oblastech jejich života. Podrobnější analýza pak ukázala, že za pozitivními změnami pravděpodobně stojí faktory jako jsou zlepšené dovednosti emoční regulace, ochota a schopnost angažovat se v každodenních činnostech navzdory tělesným symptomům, zlepšení vztahové spokojenosti či lepší kontakt s vlastním tělem. Mechanismem, který získal největší oporu napříč řadou výzkumů, pak je schopnost přijmout své potíže jako každodenní realitu, která je sice nepříjemná, ale nikoli ohrožující. Projekt byl financován Grantovou agenturou ČR (GA18-08512S).

Několik reakcí:

MUDr. Vladislav Chvála: Prosadit v našem zdravotnictví tuto účinnou léčbu, která přitom nevyžaduje zvláštní léky ani přístroje, je mimořádně obtížné. Přitom právě psychosomatičtí pacienti, pro které je zkoumaná multimodální léčba nejvýhodnější, představují až 40% všech stonajících. V řadě evropských zemí je její účinnost dávno prokázána a pojišťovny její zavádění prosazují, protože významně snižuje jejich náklady. U nás je postoj pojišťoven velmi rezervovaný. Může to být tím, že v jiných zemích EU je, na rozdíl od nás, zdravotní a sociální pojištění sloučené. Proto tam jsou úspory pojišťoven po zavedení multimodální léčby výraznější.

MUDr. Michal Kryl: Jsem rád, že výzkum kolegů z Brněnské university prokázal účinnost této léčby. Když jsme ji na našem lůžkovém psychosomatickém oddělení ve Šternberku před časem zavedli, pojišťovna na nás poslala policii ČR s podezřením, že děláme něco nezákonného.  Přitom kombinace skupinové psychoterapie s fyzioterapií, s relaxačními metodami, muzikoterapií a dalšími metodami, je právě pro psychosomatické pacienty nejúčinnější.

Mgr.et Mgr. Jana Týkalová: Kombinace fyzioterapie s psychoterapií a dalšími metodami v multimodální léčbě je v praxi to nejvýhodnější, co můžeme u nás v Dobřichovicích záhadně stonajícím pacientům s pohybovými problémy nabídnout. I fyzioterapie by mohla významně získat, kdyby se podařilo rozšířit multimodální léčbu do více pracovišť po celé ČR. Výzkum týmu doc. Řiháčka jen dokládá to, co jsme si zvykli vídat v naší praxi.    

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM