Zápis jednání výboru 12.5.2020

On line jednání. Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Barbora Branna, Mgr. Aneta Paurová, MUDr. David Skorunka, PhD.  

Omlouvá se: MUDr. Michal Kryl

 Program:

A. běžná agenda:

Přihlášky do SPM ČLS:

 • Mgr. Jaroslav Langr- fyzioterapeut, Jablonec n.N., Praha Sámova, Nem.Beroun: souhlas
 • MUDr. Daniela Žiaková- alergologie a imunologie Moravská Ostrava: souhlas
 • MUDr. Dajana Dvorská- PL Šternberk : souhlas
 • Mgr. Pavlína Hloušková, fyzioterapie, Jablonec n.N. : souhlas

Žádost o snížení příspěvku z důvodu RD:

 • MUDr. Veronika Soukupová:   souhlas
 • PhDr. Hikmet Příhodová Vavrečková:  souhlas

Pošta: 34 mejlů. Stále ještě trvají mimořádná opatření v době koronavirové pandemie.  

Témata:

 • Vyjasňován termín další vědecké schůze SPM v LD na 2.10. (akce koliduje s kurzem ZPP IPVZ a kurzem Časová osa u M. Ročňové)
 • Hledáme téma vědecké schůze
 • Upřesňován text Nástroje psychosomatické léčby
 • Zaplatili jsme poplatek za členství v EAPM (238 EUR)  
 • Korespondence s p. Šušákem, zastupujícím firmu, která pořádá konference
 • Výzva z EAPM k videokonferenci na Skypu- přihlásil se k ní Skorunka
 • K webu SPM- chybí fotky jednotlivých členů výboru na : https://www.psychosomatika-cls.cz/content/clenove-vyboru/ 
 • Mediální počin: Kryl dal rozhovor pro místní noviny, dáme text na web

Body jednání

 1. Jednání s pojišťovnami – úkoly trvají, čekáme na termíny schůzky
 2. Jednání s MZd, stále nemáme termíny schůzky s Mgr. Podrázským na odboru vzdělávání a tedy nevíme, proč není ustanovena akreditační komise. Trvat na schůzce, hledat cesty, jak se k ní dostat. (Chvála, Kabát)
 3. Odborná schůze na podzim: 2.10.2020 ve 14:15 (dopoledne je schůze ČPtS ČLS): Psychosomatika v době koronavirové krize, zkušenosti z doby karantény, nová média v terapii… Pracoviště Bára Branna: Psychosomatická ambulance Ostrava.                                                                             Organizace Týkalová.
 4. Platba členského poplatku za kolektivní členství SPM ČLS JEP v EAPM 238 EUR. Diskuse. Souhlas všech členů výboru  
 5. Vzdělávání: úkol trvá, nesplněn vzhledem k mimořádným opatřením.  
  • Školitelé, definice, seznam, vzájemná spolupráce. Nový termín setkání po skončení mimořádné situace. Pozvat: (Menclová) všechny, kdo atestovali + držitele dřívějšího vzdělávání v psychoterapii (Kabát, Ročňová, Chvála)
  • Odborná praxe před atestací na PS pracovišti, kde jsou místa a jak probíhá. Pravidla. Neprovedeno! Připravit na setkání supervizorů (Kabát) úkoly trvají!
 6. Diskuse o DP pro léčbu genderové dysforie z dílny sexuologické společnosti. Návrh: nechat posoudit tento DP péče o TS z pozice etiky naší etickou komisí. Dotaz formuluje Chvála a Trapková

Další termíny výboru na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:00: 9.6. 8.9., 13.10., 10.11. (celodenní), 8.12. 2020

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                        V Liberci 12.5.2020

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM