Zápis jednání výboru 8. 1. 2019

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michal Kryl, MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Barbora Branna

Omlouvá se: MUDr. David Skorunka, PhD.

Hosté: Mgr.Kateřina Šestáková

Program:

A. běžná agenda:

1. Sekretariát: (Menclová)

a)  Nové přihlášky do SPM: MUDr. Dominik Blažek, Chrudim; MUDr. Viktorie Marušková, Praha. Souhlas.

b)  Schválili jsme rozpočet SPM na rok 2019 (je na webu)

c) Plán akcí na rok 2019 (je na webu)

d) pošta:

Témata:

 • Schůzka u rektora UK Zimy 27.11. (Chvála, Trapková)
 • Dopis výboru pro CKP pojišťovně
 • Diskuse o možnostech vytvoření katedry psychosomatické medicíny, program, personál
 • Stav fondu SPM k 22.11.2018 byl 248 113,- Kč
 • Upřesňování programu odborné schůze
 • Nápad vyhlásit soutěž o nejlepší studentskou práci na téma psychosomatiky (Stackeová)
 • Zvýšena částka rozpočtu pro zahraniční kontakty SPM
 • Schůzka s předsedou PS ČLS doc. Andersem a pozvání na jednání výboru SP ČLS (Chvála)
 • Žádost doc.Seifertovi o podporu odbornou společností VPL naší OS na sjezdu delegátů
 • Statistika členů SPM z hlediska oboru: 53% lékařů + 15% fyzioterapeutů = 68% somatických profesí (bio), 26% psychologů (psycho), 7% ostatních (možná socio)
 • Výhrada vůči webové prezentaci „léčebných praktik a psychoterapie psychosomatických nemocí“ MUc.Sedlákové a odstranění závady na jejích webových stránkách z hlediska poskytovaných služeb- nemá kompetenci na psychosomatiku
 • Estetická změna webu SPM
 • Pozvání na večer s tématem psychosomatická medicína od Magdaleny Jenčové, studentky 5. ročníku  VL 1. LF UK (organizace IFMSA CZ)- nestíháme
 • Zvýšena částka z fondu SPM na lokalizaci německé učebnice
 • Konference ve Šternberku 2019 zařazena do plánu akcí
 • Přišla nová pravidla na pořádání kongresu od EAPM (Skorunka)
 • Obnova SSL/TLS certifikátu na webu SPM (hrůza- 3 dny práce!)
 • Prodloužen webohosting www.psychosomatika-cls.cz u Wedosu
 • Žádost MZd o stanovisko výboru SPM k celostní medicíně a diskuse k tomu

2. Příprava na sjezd delegátů ČLS. Delegován je MUDr. V. Chvála. Schválit proslov, případně prezentaci, nový poster o SPM k vyvěšení, letáky pro účastníky, obeslat s žádostí o podporu výboru ostatních OS. Předseda pověřen výborem SPM k jednání s výborem PS ČLS a požádat o podporu přijetí SPM do ČLS sjezdem delegátů OS.

3. odborná schůze- definitivní program 5.4. 2019: Psychosomatika v některých oborech (Program: a. informace z výboru SPM, b. představení pracoviště- SKT Liberec, c. referáty: neurologie- MUDr. P.Čech, všeobecné lékařství- MUDr. Deáková, dětská neurologie- MUDr. Eva Smolová). Zprávy o schůzích poslat do Tempusu (dr.Sojka), Bulletin praktických lékařů (dr.Hotová) Ročňová

4. Finanční podpora SPM ČLS vydání knihy Gehirn, Psyché, Körper, pro Portál. Dárci: CKP Dobřichovice 15000Kč, Psychosomatická klinika 15000 Kč, SKT Liberec 10 000Kč, SPM: 20 000 Kč (souhlas výboru), Chvála 20 000Kč, Trapková 20 000,-Kč Smlouvy dárců s nakladatelstvím připraví p.Menclová. Součástí smlouvy bude podmínka, že dárci budou uvedeni v tiráži nebo jinde v knize.

5. Konference v Liberci v r. 2020. Další diskuse. Termín 28-30.5.2020 (definitivní potvrzení až v květnu) Minule byly návrhy: červen 2020. Témata předběžně: Nástroje v psychosomatice, Společnost a nemoc. Rodina ve zdraví a nemoci. Otevřít sekci podpora psychosomatického zdraví. Studentskou sekci. Výuka psychosomatické medicíny, kde jak? Pozvat co nejvíce PT institutů orientovaných na tělo, tanec, bioenergetiku, hypnózu… Pozvat sousední země, Polsko, Sasko, Rakousko. Organizační výbor: p.Menclová, Skorunka, Večeřová Procházková, Jandourková, Stackeová, Branna, Kryl. (A.Večeřová Procházková) Publicitu zajistit větší. Návrh na prezidenta konference: prof. Kolář (pozve osobně Chvála)

6. Webové stránky (v 16:30) Co potřebujeme na webových stránkách? Ujme se jich Mgr. Kateřina Šestáková jako správce webu a facebooku. Diskuse. Závěr: Mgr. Šestáková připravila a předložila návrh s finanční rozvahou. Výbor navrhuje 30 tis. Na zpracování nového webu. Zpráva webu  2000,- pro K.Šestákovou. Proplacení fakturou. Souhlas výboru.

7. Různé:

Upozornění na podvodnou nabídku vzdělávání ve velmi podezřelé „technice EFT“ (technika emoční svobody), která je vydávána za „psychoterapii“ na webu http://www.eft.cz/index.php/vzdelani/studiumpsychologie a má údajně akreditace MŠMT a dokonce pod záminkou, že jde o rekvalifikační kurzy v koučinku hrazena z fondů úřadu práce!  Zkratka EFT je navíc shodná s emotion-focused therapy což je naproti tomu skutečný a evidence based PST přístup. Na vadný výklad pojmu „psychoterapie“ na webových stránkách MŠMT upozornil prof.Telec a žádal ministerstvo o nápravu. Podnět jsme předali výborům ČPtS a ČAP. Výbor diskutuje k tématu a navrhuje podat podnět na prošetření činnosti z hlediska klamavé reklamy a vykonávání činnosti bez potřebných kompetencí. Věc probereme s právníkem.

Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:30:

Příští schůze: 12.2.2019

Termíny na příští rok: zůstává 2.úterý v měsíci od 15:00 do 17:00.   12.3.2019/ 9.4.2019/ 14.5.2019/ 11.6.2019/ 10.9.2019/ 8.10. 2019/ 12.11.2019 celodenní/ 10.12.2019   

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                                                V Liberci 8.1.2019

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM