Zápis z jednání výboru 9.3.2021

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michal Kryl,

Omluveni: Mgr. Aneta Paurová  

Jednání on-line

Program:

 1. Běžná agenda:
  • Pošta, témata pro připomenutí: celkem 118 mejlů
  • Dopisy novým členům poslány
  • Odpověď kolegyni organizující kongres gynekologů (ISPOG)
  • Doplněna informace o SPM na webu, že členství nelze využívat komerčně
  • Diskuse kolem vzdělávacího programu na psychosomatické klinice s doc. Beranem
  • Diskuse o ocích u porodu
  • Vyřízeny připomínky k registračním listům kódů lékařských výkonů v psychosomatice
  • Příprava na on-line pracovní jednání s pracovní skupinou pro SZV MZ
  • Nabídka ke spolupráci Jany Slachové z NEO centra – diskuse, odpověď
  • Schůzka s pracovní skupinou pro SZV MZ- naše kódy nepřijali, jen jeden pod odborností 999
  • Zpráva o jednání a mimořádný výbor, rozhodnutí stáhnout všechny kódy a pracovat na koncepci
  • Jednání s týmem TAKTIQ  (Chvála, Branná, Trapková) o PR kampani
  • Návrh fy TAKTIQ tří vln PR kampaně- k projednání na výboru dnes
  • Poslán mailletter členům společnosti
  • Schůzka organizačního výboru odložené 18.konference v Liberci- rozhodnutí 18. konferenci zrušit
  • Zahájena práce na návrhu koncepce psychosomatické medicíny
 2. Témata k projednání dnes:
  • PR kampaň. firma Taktiq. Návrh je 150 tis. za první vlnu. 100 tis. máme v rezervě, 50 tis. bychom museli vybrat od sponzorů. Schůzka s týmem Taktiq domluvena na 16.3. v 17 hodin on-line. Souhlas všech členů. Kdo bude moci, připojí se k jednání.
  • Organizační výbor 18.konference navrhl zrušení 18. psychosomatické konference.  Výbor bere na vědomí. Navrhujeme místo konference v tom termínu zorganizovat on-line odbornou schůzi SPM
  • Program odborné schůze: Odložený z podzimu 2020. Zvážit možnost, kombinace přednášek streemovaných z jednoho místa + připojení přihlášených účastníků. Poplatek 500 Kč. 18.6. 2021 14:00-18:00
  • Představení pracoviště: MUDr. Barbora Branna- Psychosomatická ambulance Ostrava
  • Ocenění SPM ČLS: MUDr. Radkin Honzák (videozáznam)
  • MUDr. Chvála, PhDr. Trapková – Nástroje psychosomatické léčby z pohledu bio-psycho-sociálního přístupu
  • MUDr. A. Večeřová Procházková: Nástroje biosyntézy
  • MUDr. R. Honzák: Farmakoterapie v psychosomatice
  • Diskuze ke koncepci oboru psychosomatická medicína
  • Zajišťuje J.Týkalová
 3. Koncepce oboru: předkládá V.Chvála. Diskuse výboru. Publikace návrhu v Psychosomu 1/2021 a na webu SPM. Oponentské posudky a projednání s dalšími OS a MZ. Připomínky písemně budou zakomponovány do návrhu.
  • Příprava vyhlášky o nástavbových oborech. Výbor navrhuje změnit název nástavbového oboru Psychosomatika (35) na Psychosomatická medicína  
 4. Různé: Těžká situace
 5. Příští schůze: 13.4. podle situace osobně či on-line

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                   V Liberci 9.3. 2021

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM