Zápis z jednání výboru SPM 12.4. 2022

Jednání on-line

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, MUDr. Michaela Ročňová, PhD., MUDr. Michal Kryl, PhD., MUDr. Barbora Branna, Mgr. Aneta Paurová, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová

Omluveni: Doc. PhDr. Daniela Stackeová

Program:

Běžná agenda:

Přihlášky do SPM: MUDr. Denisa Creasy, pediatrie, Hořovice                souhlas, MUDr. Ivana Matoušková, anestesiologie, léčba bolesti, Praha souhlas, Žádost o snížení členských příspěvků z důvodu MD: Mgr. Terezy Süssové (100kč) souhlas

Témata k projednání:

Úkoly předány volební komisi: PhDr. Trapková, MUDr. Jirmanová, MUDr. Skálová

Aktualizovaný seznam kandidátů:

 • MUDr. Barbora Branna                         kand.za somatické lékaře
 • MUDr. Michaela Ročňová                   kand.za somatické lékaře
 • Mgr. Danuše Jandourková                  kand.za psychology
 • MUDr. Krystyna Kultanová                 kand.za somatické lékaře
 • MUDr. Jan Řehák                                    kand.za somatické lékaře
 • Mgr. Aneta Paurová                              kand. za fyzioterapeuty
 • MUDr., Mgr.et Mgr. Ludmila Bartůšková, PhD. kandiduje za psychiatry
 • doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. kand. za psychologii
 • MUDr. Iva Jaklová                                  kand.za somatické lékaře            
 • MUDr. Michal Kryl                                  kand. za psychiatrii         
 • MUDr. David Skorunka PhD.       kand.za psychiatrii

Úkoly:

 • na web umístit texty o kandidátech (Šestáková)
 • ověřit adresy na kterých budou členové SPM volit (sekretariát ČLS) (Menclová)
 • vyzvat firmu (eReception) spolupracující s ČLS k provedení korespondenčních voleb (Trapková)
 • sečíst hlasy
 • vyhlásit výsledky voleb na 19. konferenci
 • Pokud nebude dostatek kandidátů přejít k variantě 2, propagace na konferenci a volby na podzim.
 • Panel na téma výkony psychosomatické medicíny do seznamu ZV na 19.konferenci? Jde o to informovat členskou základnu a najít konsensus se členy SPM pro další jednání  
 • Zpráva o činnosti výboru- jak to dopadlo? Zdá se třeba to dotáhnout (autorizovat členy výboru+ poslat jako samostatný mailletter) (Branna?)
 • Další jednání s VZP o koncepci a kódech?
  • Obrátit se na kompetentní místa (MZ, VZP, správní rady VZP, výbor PS pro zdravotnictví… s žádostí o setkání a možnosti vyložit a diskutovat koncepci) (Čech, Chvála)
  • Setkat se s politiky ze zdravotního výboru  
 • Konference:
  • Informační poster:                                                                                               
  • Materiály pro každého účastníka konference za SPM ČLS:
  • Informační brožuru o psychosomatické medicíně (400ks dotisk)      
  • Koncepci psychosomatické medicíny tisk 400 ks                                      
  • Taška papírová s logo SPM ČLS na materiály pro účastníky   400 ks  
  • Tužka s logem SPM (doplnění k již připraveným cca 50 ks)   350 ks  
  • Poznámkový blok 400 ks                                                                                    
  • Samolepka s logem SPM 400 ks                                                                      
 • Různé: Proběhly krajské semináře o psychosomatice pro pediatry. Pojeďte někdo do Vídně (7-10.6.) Na sjezdu praktických lékařů v Olomouci bude 90min blok o psychosomatické medicíně (MUDr. Kryl, MUDr. Prokopová)
 • Další setkání výboru 10. 5. 2022 bude třeba presenční jednání, protože potřebujeme fotografii výboru na poster SPM pro účely propagace.  

zapsal V. Chvála

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM