Zápis z jednání výboru SPM ze dne 11. 4. 2023

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

– Členové výboru: Barbora Branná, Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Aneta Paurová, Michaela Ročňová, David Skorunka, Daniela Stackeová.

– Za revizní komisi: Vladislav Chvála

Omluveni:

–  Michal Kryl  

A) Organizační agenda

1. Paní Mgr. Katarína Kubíková odešle e-mail členům přijatým do SPM schváleným na aktuálním setkání. Byli přijati 2 členové do SPM.

2. Termíny dalších setkání výboru SPM– vždy druhé úterý v měsíci 15–17 hodin v budově psychosomatické kliniky v Praze.

3. Etický kodex SPM – na výbor 9. 5. přizván doc. Šimek z etické komise ohledně tvorby etického kodexu společnosti.

4. Posunutý webinář NAPO 17.4. v 17 h. Prezentace psychosomatiky vůči pacientské veřejnosti.  MUDr. Pavel Čech – aktuální stav české psychosomatické medicíny,

MUDr. Chvála Vladislav – historický kontext psychosomatické medicíny   

Mgr. Danuše Jandourková – psychosomatika z pohledu psychologa.

B) Jednání – jednotlivé body

1/ EAPM, případné organizování konference u nás v roce 2026 (Skorunka)

18. 4. 23 zoom meeting s představiteli EAPM ohledně možností pořádání konference v Praze v roce 2026. – Domluva dotazů na zoom meeting, domluva celkové strategie – uvažování o vhodném prostoru v Praze, kdo by konferenci zaštítil, zvažování finančních rizik spojených s pořádáním konference.

2/ Prodej vědeckých publikací SPM (Kubíková)

3/ Existence jiných psychosomatických společností, např. psychosomatické sekce psychiatrické společnosti (Čech)

Komunikace se sekcemi, nabídka spolupráce, vytváření koncepce oboru psychosomatika. Spolupráce mezi obory.

3/ Problematika spolupráce s Edumedic (Kryl)

Jednohlasně odsouhlaseno, že na konferenci v Liberci nebude SPM využívat nabídky Edumedic.

4/ Zpráva o navázaní spolupráce s ČLS, podcast o psychosomatice (Čech )

5/ Úvaha o budoucím směřování psychosomatiky.

Způsob integrace do medicíny a návaznost další mimozdravotní služby psychosomatické péče.

6/ Otázka Psychosomu jako časopisu SPM – dosud vydával Vladislav Chvála – kdo se o časopis bude starat dále? V jakém režimu? Co od odborného časopisu chceme, potřebujeme? Kdo bude přispívat?

C) Plánované akce

1. Wroclaw 15. – 17. 6. 2023 – konference EAPM na téma: „Looking across the bridge – dialogues between professional“ Výbor odsouhlasil účast Adély Holmanové na konferenci.

Zapsala: A. H.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM