Zápis z jednání výboru SPM ze dne 12. 3. 2024 14,30-16,30 hod

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

–  Členové výboru:  Barbora Branna,  Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Aneta Paurová, Michaela Ročňová (předseda),  David Skorunka.

Za revizní komisi: Vladislav Chvála

Host: Krystyna Kultanová, Ludmila Trapková

Členové výboru pokračují v činnosti, snaží se hledat kroky ke zklidnění aktuální dynamické situace ve společnosti SPM, skládáme program konference v Liberci v červnu 2024. Pokud potřebují členové něco vědět, rádi na dotazy odpovíme. 

A) Jednotlivé body jednání

1.  Agenda:

Ročňová – předseda SPM
Skorunka – programový výbor konference, komunikace s EAPM.
Jandourková – pokladník (finance), komunikace s členskou základnou
Paurová – členská základna SPM, inzerce, nové přihlášky, ocenění SPM
Branna – programový výbor konference,
Holmanová – programový výbor konference, EAPM

2.  Ocenění – udílení čestného členství (Paurová), medailonek (Branna)

3.  Jandourková převzala 5 monografií Nástroje psychosomatické medicíny

4.  Inzerce pro členy SPM bezplatně – bude rozesláno e-mailem členům, potřeba předávat informace o akcích

5.  Konference v Liberci –  Liberec: 20. – 22. 6. 2024. Téma Kam kráčíš, česká psychosomatiko?

  • přihlášení aktivních účastníků –  prosíme o přihlášení abstraktu
  • podpora pasivních účastníků
  • zveme doc. MUDr. Poněšického (Skorunka)
  • dáváme dohromady základní přednášející – informace budou na webu
  • oslovení Kateřiny Šestákové ohledně focení konference
  • kam poslat informace o konferenci: AKP, ČAP (Jandourková),  Unify (Paurová), IPVZ, psychiatrická společnost (Skorunka), Tempus (Branna), 
  • oslovení doc. Šimka (Skorunka),
  • panely – diskuse o směřování, diskuse o etice
  • prezidentským párem konference: Chvála – Trapková
  • Konferenční příspěvek: do 31. 3. 2024 včasné přihlášení: 3500,- (členové 2900,-, studenti 1500,- , 1 den 1500,-), pozdější poplatek od začátku dubna: 4500,- pro nečleny (členové 3500,-, studenti 2000,-, 1 den 2000,-) – páteční cena navýšena o 300,- Kč za večerní raut.

6.  Komunikovat skrze e-maily členské základny může pouze výbor SPM

7.  Snaha o transparentnost v komunikaci jako zdroj proti dezinformacím – výbor vítá všechny aktivity všech členů SPM, pokud jsou transparentní a komunikovány v SPM. Společnost trvá na začlenění lékařů, psychologů i fyzioterapeutů do společnosti a vytvoření společnosti na basi vzájemné spolupráce.

8. Snaha pracovat na znovusjednocení společnosti, pokračovat v dosavadní práci výboru, připravovat konferenci v Liberci – podpora aktivních účastníků v přihlašování k účasti, podpora k pasivní účasti.

9. Podpora MUDr. Seiferta na účast na konferenci EAPM – proplacení konferenční příspěvku na konferenci v Lausanne (odhlasování 6 hlasy).  

10. Proplacení faktury Mgr. Kubíkové za měsíce červenec a srpen, vzhledem k předání agendy 13. 2. 2024 výbor již únor neproplatí.

11. Kooptace členů do výboru.

12. Prodiskutování současné situace, nabídnutí účasti na konferenci v Liberci MUDr. Čechovi. 

                                                                                                                                         Zapsala: A. H.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM