Zápis z jednání výboru SPM ze dne 17. 1. 2023 – celodenní setkání 10-17hod

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

  • Členové výboru: Barbora Branná, Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Michal Kryl, Aneta Paurová, Michaela Ročňová, David Skorunka, Daniela Stackeová.
  • Hosté: Vladislav Chvála

A) Organizační agenda

1.  Setkání výboru v roce 2023 jsou plánovaná od 15 – 17 hodin v prostoru psychosomatické kliniky v datech: 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 12. 9., 10. 10., 14. 11., 12. 12.

2. Psychosomatická konference v Olomouci s tématem Stres a adaptace v kontextu psychosomatiky proběhne v termínu 24. – 25. 3. 2023 se záštitou i finanční podporou SPM v částce 30 000kč. Organizaci psychosomatické konference v Olomouci. Zajišťuje M. Kryl.

3. SPM ČLS JEP pořádá vědeckou schůzi s tématem Psychosomatika bolestí zad – dne 14. 4. 2023 14-17hod – zajišťuje D. Jandourková a D. Stackeová. Domluven program schůze, náplň, přednášející.

4. Sjezd delegátů ČLS – za SPM se zúčastní P. Čech, bude následně referovat na další schůzi.

5. R. Menclové skončila smlouva s SPM k 31. 12. 2023, veškerou agendu převzala K. Kubíková.

B) Jednání – jednotlivé body

1.  Diskuse nad tématem identita /poslání psychosomatiky – vedeno D. Skorunkou

Snaha jasně a výstižně zformulovat poslání psychosomatiky, hledání styčných ploch pro jednotlivé profese v psychosomatice. Diskuse nad tématem z úhlu pohledu jednotlivých profesí, definování a vymezování pojmu psychosomatická terapie. 

2.  Odchod členů ze SPM, naopak schvalování přijetí nových členů společnosti

Všechny přihlášky ke členství byly schváleny.

3.  Podpora vzdělávacích akcí lékařů z platformy lékařské psychosomatiky 

SPM podpoří jednotlivé dopředu avizované vzdělávací akce lékařů, akce budou pod záštitou SPM ČLS JEP, program a přednášející bude schvalovat výbor SPM – schváleno 8mi hlasy.

4. Konference EAPM ve Wroclavi 15. – 17. 6. 2023 – D. Skorunka

Konference s tématem Looking across the bridge – dialogues between professionals, spuštěna registrace, early bird registration do 31. 3. 2023.

V lednu a únoru bude probíhat fáze recenzí příspěvků – za ČR D. Skorunka a V. Chvála.

5. Konference EAPM v Praze

V úvaze pořádání EAPM konference v Praze v roce 2026 – plánován zoom meeting s předsedou EAPM Michaelem Sharpem ohledně organizace konference.

6. Reprezentativní monografie Psychosomatická medicína – zajišťuje D. Stackeová

Nastínění akt. postupu při vydávání monografie, zajištění příspěvků, editorů, vydavatelství

Zapsala: A. H.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM