Zápis ze shromáždění členů SPM 22.6.

Shromáždění členů SPM, 22. 6. 2024

Shromáždění začíná v 9 hodin, vedením pověřena D. Jandourková, vzhledem k počtu
zúčastněných (58 členů) není usnášení schopné, schůze ukončena.

Shromáždění členů SPM 2, 22. 6. 2024

Shromáždění začíná v 9 hodin 10 minut, vedením pověřena D. Jandourková, J. Knop
– celkový počet členů 65, hostů 25.
Schválení pracovního předsednictva – Mgr. Knop, Mgr. Jandourková (65 pro, 0 proti, zdržel se 0)
Schválení mandátové komise – Mgr. Paurová, MUDr. Branna (65 pro, 0 proti, zdržel se 0)
Schválení návrhové komise – PhDr. Holmanová, doc. MUDr. Skorunka, (65 pro, 0 proti, zdržel se 0)

Přednesení zprávy o činnosti – MUDr. Ročňová

 • Schválení výkonu 09170 psychosomatická intervence
 • Organizování konference EAPM v roce 2026 v Praze-
 • 2x vědecké schůze
 • Podpora odborných akcí na stránkách společnosti, od 3/2024 znovu zdarma pro členy SPM
 • Doporučené postupy
 • Příprava 20. ročníku konference
 • Další činnosti výboru – administrativní agenda, přijímání nových členů
 • Výhled – příprava dalšího vzdělávání

Zpráva revizní komise – MUDr. Chvála (revizní komise: Chvála, Kabát, Týkalová)

 • Kontrola účetnictví
 • Výbor aktuálně pracuje se 6 členy
 • Krize ve výboru – snaha revizní komise urovnat spor

Diskuse – Mgr. Knop

 • MUDr. Seifert – Poděkování výboru, navrhuji, abychom příště zapojili pacienty, zpracování české wikipedie – anglická wikipedie,
 • MUDr. Blažek – dotaz na spolupráci ve výboru
 • MUDr. Šimek – vlastní pohled na situaci
 • PhDr. Chválová – vlastní pohled na situaci
 • Mgr. Týkalová – pohled z hlediska revizní komise
 • MUDr. Kabátová – kód, vděčnost odstoupivší části výboru
 • MUDr. Jiran – pracovní skupiny, jak rozšířit práci výboru

Shromáždění členů schvaluje zprávu o činnosti a revizní zprávu za období 2022–2024 a souhlasí, aby výbor společnosti pracoval v současném složení do řádných volen v roce 2026. (65 pro, 0 proti, zdržel se 0).
Zapsala: Holmanová

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM