MUDr. Vladislav Chvála

chvala_4_smallPůvodně gynekologie (10 let), od r.1989 spolu s dalšími kolegy zakládá Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch při OÚNZ Liberec a od té doby je jeho vedoucím. Atestace ze sexuologie, vzdělání v akupunktuře, rodinné terapii, ericksonovské terapii, práce s tělem dle dr.Schmidta. Dlouholetým členem výboru psychosomatické sekce PS ČLS J.E.P., členem výboru sekce rodinné terapie ČPS J.E.P. a členem výboru ČPS ČLS J.E.P. Věnuji se zavádění psychosomatiky do českého zdravotnictví, výuce rodinné terapie psychosomatických poruch. Založil jsem bulletin rodinných terapeutů Softfórum, a časopis psychosomatické a psychoterapeutické medicíny PSYCHOSOM, který vychází dodnes. Budu rád, když nová Společnost psychosomatické medicíny bude vitální společenství, ve kterém bude převládat obsah práce nad jinými hodnotami, ale která bude postupně profesionalizvat dosud převážně amatérskou (láskyplnou) aktivitu v oblasti psychosomatiky.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář