Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

TykalovaVystudovala fyzioterapii (magisterské studium na FTVS UK Praha, jednooborovou psychologii (magisterské studium na FF UK Praha) a specializační tříleté studium speciální pedagogiky (PF TU Liberec).
V oboru fyzioterapie byla nejvíce ovlivněna laskavými učiteli Bc. Clarou Lewitovou (Fyzioterapie funkce), prof. Lewitem a doc. Vélem. Dále absolvovala kurzy Léčba metodou Ludmily Mojžíšové u paní Volejníkové, kurzy Mechanická diagnostika a terapie dle McKenzie organizované paní Evou Novákovou, Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína) u Mgr.Verchozinové a řadu dalších.

Současně se studiem absolvovala odborné praxe a stáže STK Liberec, STK Jablonec nad Nisou, kde byla od počátku své praxe ovlivněna myšlenkami manželů MUDr. Machanderových (psychosomatika a kontemplativní psychoterapie) a
MUDr. Chvály (komplexní a rodinná terapie).
V průběhu studia pracovala a studovala pod vedením MUDr. Šavlíka (psychosomatika a psychoterapie) v Denním psychoterapeutickém stacionáři Horní Palata v Praze. Mgr. Týkalová několik let rozvíjela vlastní praxi v ordinaci v Lékařském domě v Mezibranské, kde měla možnost spolupracovat s majitelkou zdravotnického zařízení MUDr.Jenšovskou (lékařka ORL). Po několika letech samostatné praxe dostala v r. 2002 od MUDr. Jenšovské možnost společně založit a vybudovat zařízení CKP Dobřichovice, které by propojovalo obory, k nimž má Mgr. Týkalová blízko a přineslo pacientům také možnost psychosomatické léčby. Zdravotnické zařízení již 12 let nabízí pacientům komplexní péči v oborech rehabilitační lékařství, fyzioterapie, psychologie a psychosomatika. Po té, co si zařízení v Dobřichovicích získalo svůj kredit, společně s MUDr. Jenšovskou, Mgr.Holubcovou a dalšími kolegy založily další 2 zdravotnická zařízení, která nabízejí stejný přístup  pacientům v Praze – CKP Roseta a CKP Sámova. Mgr.Týkalová je v současnosti ředitelkou CKP Dobřichovice a CKP Roseta v Praze.  Obě tato zařízení se řadu let kromě zdravotní péče věnují také organizací vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost, lektorskou a výukovou činností. Organizují například odborné konference na téma Komplexní přístup ve fyzioterapii 1-5, odborné stáže v ordinacích, odbornou výuku studentů UK v Praze nebo externí lektorskou činností pro firmy. Mgr. Týkalová  se aktivně podílí na organizaci i výuce řady vzdělávacích akcí, je autorkou populárně odborných článků na téma bolesti pohybového systému z hlediska komplexního přístupu ve fyzioterapii (RUN, Impulse) a spoluautorkou odborné publikace „Artróza v psychosomatickém přístupu“, autorů MUDr. Jan Hnízdil, MUDr. Jiří Šavlík, CSc., Mgr. Blanka Beránková, Mgr. Jana Týkalová.
Mgr. Jana Týkalová by ráda nově vzniklé Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP nabídla své dosavadní terapeutické znalosti i manažerské zkušenosti v oblasti zdravotnictví.

 

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GDPR: Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ČLS JEP registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje svých členů i v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Vaše poskytnuté osobní údaje slouží sekretariátu ČLS JEP pro vzájemnou komunikaci a pro potřebu výboru té organizační složky, ve které jste členem. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci sekretariátu ČLS JEP byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení z ČLS JEP nijak nedovoleně nakládáno.