Načítám Akce

Etika v psychosomatice

Seminář bude zahájen úvodem do etiky s důrazem na tzv. čtyři základní principy lékařské etiky, mezi které patří beneficence (činit dobro), maleficence (nečinit zlo, primum non-nocere), autonomie (pacienta) a spravedlnost. Lektor uvede příklady jak se tato problematika odráží v psychosomatické praxi. Dále se zaměří na základní problematiku informovaného souhlasu, vztahu zdravotník – pacient (paternalismus vs. partnerství) a na několik vybraných pojmů ze sociologie, kulturologie a psychologie, bez nichž není možné etické problémy dostatečně chápat (pojmy jako individualismus, postmoderna, new-age, kult těla, medicinalizace).

V druhé části se lektor bude věnovat následujícím problémům: jak postupovat v případě etického problému nebo nejasností u terapeuta směrem ke svým kolegům. Jak držet hranice mezi terapeutem a pacientem. Ochrana informací. Bude možné také postupovat podle konkrétních připomínek a případů účastníků a podle toho program obměnit.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM