Načítám Akce

Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika – OPD 2.

Institut klinické psychologie z.s si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akci:
Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika – OPD 2.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. (ID 104747) s celkovou
dotací 36 kreditů.

Termín konání: 20.-21.1., 17.-18.2., 14.-15.4.2023 (60 vyučovacích hodin)
Místo konání: Školící centrum InGarden, Nad Primaskou 45, Praha 10
Odborný garant a lektor kurzu: MUDr. David Holub, Ph.D.
Účastnický poplatek: 11700,- Kč
Přihlašování probíhá přes webové stránky www.ikpcr.cz

Program kurzu:
1. vedení úvodního psychodiagnostického rozhovoru dle principů OPD-2 (10 hodin)
2. klinické posouzení psychického fungování pacienta dle jednotlivých diagnostických os
(prožívání nemoci a předpoklady pro léčbu, dysfunkční vztahové vzorce, intrapsychický
konflikt, osobnostní struktura, psychická porucha) tak, aby výsledky byly spolehlivé a
srovnatelné (10 hodin)
3. formulování psychodynamického závěru a posouzení indikace a navržení plánu
psychologické léčby (10 hodin)
4. hodnocení změn a efektu psychologické léčby (10 hodin)
Kurz dále zahrnuje v nezbytném rozsahu výuku psychopatologie, psychodynamických modelů
diagnostiky osobnosti a výkladových principů (20 hodin).

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM