Načítám Akce

Vývojová psychologie – Dospělost, partnerské vztahy, seniorské období

Vývojová psychologie je jednou ze základních disciplín psychologie. Zabývá psychickým vývojem člověka od početí po smrt. Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje.

V naší sérií kurzů vývojové psychologie s prof. Lenkou Šulovou nahlédneme postupně do jednotlivých etap psychického vývoje člověka od jeho narození až do smrti.

Poslední kurz naší třídílné série se bude věnovat období dospělosti, partnerským vztahům a seniorskému období. Řešeny budou partnerské a rodinné vztahy, rodina a její dynamika a struktura, aktuální změny. Jaké jsou charakteristické znaky současné české rodiny? Jaké faktory ovlivňují volbu partnera? Hovořit budeme také o otázkách rozpadu rodiny, možných dopadech rozvodu a rozpadu rodiny na děti, porozvodovém uspořádání a kladech a záporech střídavé péče. Kurz uzavřeme tématem stárnutí a staří, aktivní přípravy na stáří, bio, psycho sociálních aspektů stárnutí a stáří, mezigeneračním poselstvím. Jací jsou senioři a jejich rodinné vztahy?

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM