doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
  • absolventka oboru fyzioterapie, mgr. specializace somatopsychoterapie; v r. 2002 zakončila postgraduální studium na FTVS UK v Praze, obor kinantropologie – udělen titul Ph.D.; téhož roku ukončeno rigorózní řízení a udělen titul PhDr.; v roce 2015 zakončeno habilitační řízení v oboru kinantropologie na FSpS MU v Brně a udělen titul docent
  • pedagogická praxe na VŠ od r. 1999, do r. 2013 především u studentů oboru fyzioterapie (psychologické předměty včetně psychosomatiky), od r. 2010 dodnes pedagog na VŠTVS Palestra (psychosomatický přístup vyučuje u studentů wellness) + od r. 2015 hlavní působení na VŠTVS Palestra jako docent; od r. 2017 externí pedagog Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně, předmět Psychosomatika
  • člen Českomoravské psychologické společnosti (sekce psychologie zdraví, sekce psychologie sportu); od r. 2009 člen sboru recenzentů časopisu Psychosom; od r. 2017 člen Vědecké rady VŠTVS Palestra s.r.o.; od r. 2017 člen Vědecké rady vědeckého časopisu Poradenství a diagnostika v pomáhajících profesích vydávaného pod hlavičkou VŠTVS Palestra s.r.o.
  • autor řady publikací z oblasti zdravého životného stylu, fitness a psychosomatiky, z nichž většina byla publikována v časopise Psychosom
  • lektor vzdělávacích akcí v rámci dovzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence zdravotních dopadů stresu, relaxačních technik a psychosomatických projevů syndromu vyhoření a jejich prevence
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM