Kolektivní monografie

Přestože 18. konference psychosomatické medicíny v Liberci byla z důvodu koronavirové pandemie zrušena, náš záměr s ní spojený vydat monografii s tématem nástroje psychosomatické medicíny koronavirus neohrozil.

Přinášíme tedy dobrou zprávu, kolektivní monografie Psychosomatická medicína 2020 s podtitulem Nástroje psychosomatické medicíny vyjde na podzim. Můžete se těšit na dílo obsahující dvanáct statí pojednávajících o nástrojích psychosomatické medicíny a aktuálních otázkách a trendech v psychosomatice.

Monografii připravujeme v tištěné i elektronické podobě, pokud o ni budete mít zájem, bude k dispozici v sekretariátu Společnosti psychosomatické medicíny, kde si ji můžete objednat. (menclova@sktlib.cz)

Co bude obsahem monografie?

 1. MUDr. Vladislav Chvála & PhDr. Ludmila Trapková | Nástroje psychosomatické léčby – bio-psycho-sociální pohled
 2. Doc. MUDr. & PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.| Vztah mezi psychikou a tělem – psychosomatická psychoterapie, poradenství a sebeúzdravné potenciály
 3. MUDr. David Skorunka, Ph.D. | Lékaři v médiích aneb stojí výroky kolegů za pozornost, souhlas či polemiku? Netradiční úvaha o psychosomatické medicíně
 4. MUDr. Alena Večeřová-Procházková | Aplikace biosyntetické integrativní psychoterapie v léčbě psychosomatických pacientů
 5. Mgr. Jan Siřínek, Ph.D.|Účinnost scénicko-symbolických intervencí používaných v Pesso Boyden psychomotorické terapii při navozování korektivní emoční zkušenosti
 6. Mgr. Marek Šmejkal | Bojové umění jako terapeutický nástroj
 7. Ing. Jan Fikáček | Kvantové vědomí, kvantová medicína, kvantová psychologie a kvantová biologie – věda nebo omyl?
 8. Doc. PhDr. Stackeová, Ph.D., Mgr. Tereza Barešová &Mgr. Adam Teryngel | Narušené vnímání těla v kontextu patologického chování ve vztahu k pohybové a sportovní aktivitě
 9. Kristýna Maulenová, MSc. & Bc. Michaela Čadková Svejkovská, DiS. | Naděje nebo realistická očekávání ohledně následků onkologické léčby: Má onkologický pacient dostávat neúplné, avšak optimistické vize anebo realistické informace ohledně prognózy po ukončení léčby?
 10. Mgr. Vít Bartoš, Ph.D. | Současný svět a hypertrofie symbolického myšlení
 11. PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D., Ph.D. | Didaktické pojetí holismu na příkladu stoického motivačního horizontu vzhledem k celostnímu zdraví a rozvoji osobnosti
 12. PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D. & PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. | „Nemoc se neptá…“ aneb socio-ekonomické determinanty zdraví v období neoliberální modernity
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM