Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Vystudovala fyzioterapii (magisterské studium na FTVS UK Praha, jednooborovou psychologii (magisterské studium na FF UK Praha) a specializační tříleté studium speciální pedagogiky (PF TU Liberec).
V oboru fyzioterapie byla nejvíce ovlivněna laskavými učiteli Bc. Clarou Lewitovou (Fyzioterapie funkce), prof. Lewitem a doc. Vélem. Dále absolvovala kurzy Léčba metodou Ludmily Mojžíšové u paní Volejníkové, kurzy Mechanická diagnostika a terapie dle McKenzie organizované paní Evou Novákovou, Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína) u Mgr.Verchozinové a řadu dalších.

Současně se studiem absolvovala odborné praxe a stáže STK Liberec, STK Jablonec nad Nisou, kde byla od počátku své praxe ovlivněna myšlenkami manželů MUDr. Machanderových (psychosomatika a kontemplativní psychoterapie) a MUDr. Chvály (komplexní a rodinná terapie).

V průběhu studia pracovala a studovala pod vedením MUDr. Šavlíka (psychosomatika a psychoterapie) v Denním psychoterapeutickém stacionáři Horní Palata v Praze.

Mgr. Týkalová několik let rozvíjela vlastní praxi v ordinaci v Lékařském domě v Mezibranské, kde měla možnost spolupracovat s majitelkou zdravotnického zařízení MUDr.Jenšovskou (lékařka ORL). Po několika letech samostatné praxe dostala v r. 2002 od MUDr. Jenšovské možnost společně založit a vybudovat zařízení CKP Dobřichovice, které by propojovalo obory, k nimž má Mgr. Týkalová blízko a přineslo pacientům také možnost psychosomatické léčby. Zdravotnické zařízení již 12 let nabízí pacientům komplexní péči v oborech rehabilitační lékařství, fyzioterapie, psychologie a psychosomatika. Po té, co si zařízení v Dobřichovicích získalo svůj kredit, společně s MUDr. Jenšovskou, Mgr.Holubcovou a dalšími kolegy založily další 2 zdravotnická zařízení, která nabízejí stejný přístup  pacientům v Praze – CKP Roseta a CKP Sámova.

Mgr.Týkalová je v současnosti ředitelkou CKP Dobřichovice a CKP Roseta v Praze.  Obě tato zařízení se řadu let kromě zdravotní péče věnují také organizací vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost, lektorskou a výukovou činností. Organizují například odborné konference na téma Komplexní přístup ve fyzioterapii 1-5, odborné stáže v ordinacích, odbornou výuku studentů UK v Praze nebo externí lektorskou činností pro firmy. Mgr. Týkalová  se aktivně podílí na organizaci i výuce řady vzdělávacích akcí, je autorkou populárně odborných článků na téma bolesti pohybového systému z hlediska komplexního přístupu ve fyzioterapii (RUN, Impulse) a spoluautorkou odborné publikace „Artróza v psychosomatickém přístupu“, autorů MUDr. Jan Hnízdil, MUDr. Jiří Šavlík, CSc., Mgr. Blanka Beránková, Mgr. Jana Týkalová.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Telefon: +420 485 151 398
Korespondence: paní Menclová
SPM, Jáchymovská 385, Liberec 10, 600 10

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM