Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Vystudovala fyzioterapii (magisterské studium na FTVS UK Praha, jednooborovou psychologii (magisterské studium na FF UK Praha) a specializační tříleté studium speciální pedagogiky (PF TU Liberec).
V oboru fyzioterapie byla nejvíce ovlivněna laskavými učiteli Bc. Clarou Lewitovou (Fyzioterapie funkce), prof. Lewitem a doc. Vélem. Dále absolvovala kurzy Léčba metodou Ludmily Mojžíšové u paní Volejníkové, kurzy Mechanická diagnostika a terapie dle McKenzie organizované paní Evou Novákovou, Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína) u Mgr.Verchozinové a řadu dalších.

Současně se studiem absolvovala odborné praxe a stáže STK Liberec, STK Jablonec nad Nisou, kde byla od počátku své praxe ovlivněna myšlenkami manželů MUDr. Machanderových (psychosomatika a kontemplativní psychoterapie) a MUDr. Chvály (komplexní a rodinná terapie).

V průběhu studia pracovala a studovala pod vedením MUDr. Šavlíka (psychosomatika a psychoterapie) v Denním psychoterapeutickém stacionáři Horní Palata v Praze.

Mgr. Týkalová několik let rozvíjela vlastní praxi v ordinaci v Lékařském domě v Mezibranské, kde měla možnost spolupracovat s majitelkou zdravotnického zařízení MUDr.Jenšovskou (lékařka ORL). Po několika letech samostatné praxe dostala v r. 2002 od MUDr. Jenšovské možnost společně založit a vybudovat zařízení CKP Dobřichovice, které by propojovalo obory, k nimž má Mgr. Týkalová blízko a přineslo pacientům také možnost psychosomatické léčby. Zdravotnické zařízení již 12 let nabízí pacientům komplexní péči v oborech rehabilitační lékařství, fyzioterapie, psychologie a psychosomatika. Po té, co si zařízení v Dobřichovicích získalo svůj kredit, společně s MUDr. Jenšovskou, Mgr.Holubcovou a dalšími kolegy založily další 2 zdravotnická zařízení, která nabízejí stejný přístup  pacientům v Praze – CKP Roseta a CKP Sámova.

Mgr.Týkalová je v současnosti ředitelkou CKP Dobřichovice a CKP Roseta v Praze.  Obě tato zařízení se řadu let kromě zdravotní péče věnují také organizací vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost, lektorskou a výukovou činností. Organizují například odborné konference na téma Komplexní přístup ve fyzioterapii 1-5, odborné stáže v ordinacích, odbornou výuku studentů UK v Praze nebo externí lektorskou činností pro firmy. Mgr. Týkalová  se aktivně podílí na organizaci i výuce řady vzdělávacích akcí, je autorkou populárně odborných článků na téma bolesti pohybového systému z hlediska komplexního přístupu ve fyzioterapii (RUN, Impulse) a spoluautorkou odborné publikace „Artróza v psychosomatickém přístupu“, autorů MUDr. Jan Hnízdil, MUDr. Jiří Šavlík, CSc., Mgr. Blanka Beránková, Mgr. Jana Týkalová.

Ohlédnutí za obdobím 2018-2022

Do výboru SPM jsem byla v roce 2018 zvolena za fyzioterapeuty. Odborně jsem také zakotvena v oboru psychologie, který jsem souběžně s fyzioterapií vystudovala.  Při práci ve výboru SPM ČLS JEP jsem uplatňovala nejen své dosavadní terapeutické a odborné znalosti, ale i mnohaleté manažerské a organizační zkušenosti v oblasti zdravotnictví a vzdělávání. Během mého 4letého působení ve výboru SPM ČLS JEP jsem kontinuálně navázala na svou předchozí 4 letou práci a pokračovala jsem v nastavených a rozpracovaných úkolech z minulého volebního období.

 • Aktivně jsem se spolu s mými kolegy z CKP Dobřichovice a Roseta zapojila  do pracovní skupiny, která se podílela a aktuálně stále významně podílí na organizaci a přípravě řady níže uvedených odborných vzdělávacích akcích pořádaných SPM ČLS JEP v oblasti psychosomatické medicíny:
  • 16. – 18. 6. 2022 – 19. PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE v Liberci
  • 18. 6. 2021 – Nástroje v psychosomatice – Konference online
  • 2. 10. 2020 – Vědecká schůze – Nástroje v psychosomatice II
  • Květen 2020 – 18. psychosomatická konference v Liberci – zrušeno z pandemických důvodů
  • 18. 10. 2019 – Vědecká schůze – Vnímání vlastního těla
  • 5. 4. 2019 – Vědecká schůze – Psychosomatika v lékařských oborech
  • 5. 10. 2018 – Vědecká schůze – Kazuistiky v psychosomatice
  • 27. 4. 2018 – Vědecká schůze – Indikace k Psychosomatické péči a předávání pacienta
 • Dalším rozpracovaným úkolem, na který jsem navázala, bylo vytváření sítě psychosomatických pracovišť a jejich prezentace na webových stránkách SPM ČLS JEP, na vědeckých schůzích SPM ČLS JEP a dalších odborných akcích. Naším cílem v předchozím období bylo vyjasnit a nastavit jasná kritéria pro zařazování pracovišt do této sítě a pokračovat v rozvíjení  odborných vztahů mezi SPM ČLS JEP a  jednotlivými psychosomatickými pracovišťi. Bylo vyjasněno, že do sítě budou zařazována pouze zdravotnická zařízení s registrovaným oborem psychosomatika. Ve spolupráci s kolegy z CKP se nám podařilo vytvořit síť kontaktů na webových stránkách včetně mapy a odkazů na jednotlivá zařízení. Postupně byla a stále jsou doplňována další zařízení, která splňují kritéria pro přijetí do sítě kontaktů.

 • V průběhu minulého volebního období jsem se jako člen výboru spolupodílela na podobě vzdělávacího programu pro lékaře v nástavbovém oboru psychosomatika.  V této souvislosti jsem se jako odborný garant a lektor kurzu „Komplexní přístup ve fyzioterapii a rehabilitaci“ podílela spolu s lektorským týmem CKP na výuce teoretických kurzů pro lékaře v předatestační přípravě pod IPVZ.  Od roku 2017 se Centra komplexní péče Dobřichovice a Roseta, která vedu, stala akreditovanými pracovišti pro praktickou výuku Psychosomatiky pro lékaře v předatestační přípravě. Od roku 2018 do roku 2022 v našich zdravotnických zařízení, pod vedením školitelky MUDr. Danielové, absolvovalo stáž 8 lékařů v přípravě na atestaci z oboru psychosomatická medicína.
 • Jako člen výboru SPM ČLS JEP zvolený za obor fyzioterapie jsem považovala za velmi důležité podílet se také na přípravě a realizaci vzdělání pro fyzioterapeuty, které by je podpořilo při práci s psychosomatickými pacienty. Během posledních 4 let jsem připravila jako odborný garant spolu s organizačním a lektorským týmem CKP dva běhy odborného kurzu „Praktické základy psychosomatického přístupu pro fyzioterapeuty“, který proběhl formou blokové výuky (7 bloků), a to v roce 2019/2020 a 2020/2021.
  V současné době vrcholí naše příprava Certifikovaného kurzu (180 hodin)  „Psychosomatický přístup ve fyzioterapii. Základy teoretických znalostí, praktických dovedností a sebezkušenostního výcviku v psychosomatickém přístupu pro fyzioterapeuty“, který chceme podat k akreditační komisi.
 • V souvislosti s cílem naší odborné společnosti přinášet povědomí o psychosomatice také do pregraduálního vzdělávání na lékařských fakultách a na fakultách, které vyučují obor fyzioterapie, jsem se s kolegy zapojila do blokové výuky volitelného předmětu Psychosomatika v praxi na 2.LF UK , který každoročně organizuje doc. Strobachová. Pravidelně také každý rok vedeme blokovou výuku studentů FTVS v předmětu Psychosomatika pro studenty nMgr. Fyzioterapie.

 • Důležitým cílem SPM v minulém období, na kterém jsem se také aktivně podílela, bylo rozvíjení vztahů a rozšiřování povědomí o oboru psychosomatika u laické i odborné veřejnosti.
  V CKP Dobřichovice jsme v minulém období zorganizovali a jako lektoři se aktivně podíleli na uskutečnění tradičních psychosomatických konferencí:
  • 22. 1. 2022  – CKP Dobřichovice – 12. konference Základů komplexního psychosomatického přístupu – Mateřství, otcovství a psychosomatika
  • 25. 1 2020 – CKP Dobřichovice – 11. konference Základy psychosomatického přístupu – Spiritualita a láska v psychosomatice
  • 26. 1. 2019 – CKP Dobřichovice – 10. konference Základy psychosomatického přístupu
  • 26. 5. 2018 – CKP Dobřichovice – 9. konference Základy psychosomatického přístupu

 • V rámci rozšiřování odborného povědomí o oboru psychosomatika jsem přijala účast na přípravě seriálu Život za zdí – 23. díl – Psychosomatická medicína, který je dostupný na Youtube.
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM