MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, Ph.D.

MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, Ph.D.

Profese, za kterou kandiduje: psychiatr

Členem současného výboru: ne

Krátké CV:

Vystudovala jsem LF Plzeň (všeobecné lékařství), KTF UK (náboženské nauky) a CMTF UP teologii), postgraduální studium v oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví (CMTF UP). Cca 25 let se věnuji dětské a dospělé psychiatrii a psychoterapii. Cca 20 let se věnuji psychosomatice, mám výcvik v Rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch v Liberci, jsem držitelem certifikátu o zvláštní odborné způsobilosti k výkonu lékaře v oboru psychosomatika. Působím jako odborná asistentka na 1. LF UK. V posledních letech působím též jako supervizorka.

Motivace ke kandidatuře:

podpora oboru psychosomatiky

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM