MUDr. Michaela Ročňová

MUDr. Michaela Ročňová

Předsedkyně výboru SPM ČLS JEP od 13.2.2024

Psychosomatice se věnuji od otevření praxe praktického lékaře v roce 2005, postupně jsem se naučila zakomponovat psychosomatický způsob práce do běžné denní praxe. Pro u mě neregistrované pacienty jsem poskytovala psychosomatické konzultace. Absolvovala jsem vzdělávací program k nástavbové atestaci z psychosomatiky, 2017 jsem složila zkoušku. Dlouhodobě se věnuji propagaci a vzdělání v psychosomatice pro praktické lékaře, s podporou výboru Psychosomatické společnosti jsem se Společností všeobecného lékařství navrhla kurz Psychosomatika pro praktické lékaře, který pod IPVZ začíná v březnu 2018. Dále se chci věnovat prosazení oboru psychosomatika, za hlavní cíle v příštím období považuji komunikaci se somatickými lékaři a propojení oborů (lékařů, psychologů, fyzioterapeutů) a také jednání s pojišťovnami o hrazení psychosomatické péče.

Vzdělání

  • Atestace z psychosomatiky (2017)
  • Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch (2004-2008)
  • Atestace ze všeobecného praktického lékařství (2005)
  • Atestace z interního lékařství 1.stupně (2000)
  • 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1987-199

Pracovní zkušenosti

  •  Psychosomatické centrum Praha (od 2017)
  • Ordinace praktického lékaře pro dospělé (od 2005)
  • Výuka odborných předmětů na Střední zdravotní škole (1999-2004)
  • Interní klinika FN Motol (1995-1998)
  • Interní klinika FN Motol (1995-1998)

Ohlédnutí za obdobím 2018-2022

Práce na úpravě vzdělávacího programu v oboru Psychosomatika – prosazování více sebezkušenosti, úprava stávajících kurzů, vytvoření a vedení nového kurzu Psychosomatika pro lékaře – proběhl celý kurz, 2.běh přerušen Covidem.

Návrh a aktivní účast na jednáních s pojišťovnami o proplácení psychosomatické péče – jednání s VoZP, VZP, ministrem zdravotnictví Mgr. Adamem Vojtěchem.

Účast na jednáních s MZ s účelem znovu jmenování akreditační komise pro obor Psychosomatika.

Dlouhodobá práce na organizaci péče o psychosomatické pacienty.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM