Prohlášení výboru SPM k invazi ruských vojsk na Ukrajinu:

Členové výboru SPM ČLS JEP vyjadřují jednoznačnou podporu boji ukrajinských občanů za svobodu proti vojenskému napadení ruskou armádou. Podporujeme také pevnou, odhodlanou a koordinovanou snahu Evropské unie, Spojených států a dalších zemí zabránit expanzivní agresi vedoucích představitelů Ruska. Válka a chaos vyvolané mocí posedlým, o revizi evropského vývoje po konci studené války usilujícím V. V. Putinem a jeho podporovateli, jsou spolu s následnou humanitární krizí v Evropě ve svém důsledku přímým opakem toho, oč usiluje naše společnost. Nevede ke zdraví a lepšímu životu, ale naopak ke smrti, mrzačení a k rozvratu společnosti. Považujeme za důležitou občanskou i mezinárodní soudržnost, abychom se nenechali zastrašit ani vydírat. Dočasné ekonomické potíže překonáme snáze společně. Svobodu, lidská práva a nezávislost na autokratických režimech považujeme za klíčové hodnoty. Vyzýváme členy naší OS k pomoci lidem zasaženým válkou, pokud možno k minimalizaci bio-psycho-sociálních následků války.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM