Psychosomatická medicíny vytváří přátelské prostředí pro diskuzi lékařů, psychologů a fyzioterapeutů

Tři dny hostil Liberec zdravotníky na 16.konfernci psychosomatické medicíny. Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti ČLS ve spolupráci s přírodovědněhumanitní a pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci vytvořila podmínky pro diskusi odborníků na téma psychosomatické problematiky v rámci nejrůznějších klinických
oborů. Na 260 účastníků se mohlo podělit o zkušenosti s pacienty, které lze jen velmi obtížně léčit jednoduchým způsobem medicínou zaměřenou pouze na tělesné projevy nemoci. Ať už v neurologii, gynekologii, interní medicíně, v urologii, v dermatologii, ve fyzioterapii, nebo diabetologii, všude tam je třeba rozvíjet bio-psycho-sociální přístup, jak ho formuloval už v sedmdesátých letech minulého století George L. Engel, a jak ho v r. 1977 přijala Světová zdravotnická organizace (WHO). „Prudký rozvoj lékařských technologií v posledních desetiletích zhoršil porozumění lékařů
psychickým a sociálním faktorům zdraví a nemoci. Naše lékařské fakulty zaspaly, mladí adepti lékařství se biflují ohromné objemy dat, ale neučí se komunikovat s pacienty, mají jen málo znalostí o psychice a o významu vztahů na rozvoj a udržování chronických nemocí“, řekl nám po skončení konference MUDr. Vladislav Chvála, předseda Společnosti psychosomatické medicíny. „Bylo to mimořádné setkání s dobrou organizací, vřelou atmosférou a atraktivním programem, odborným i společenským“, sdělil své dojmy doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD., prezident letošní konference. „Právě pro praktické lékaře je rozvoj psychosomatického přístupu a zlepšení komunikace s pacientem a jeho rodinou velmi důležitý. V posledním roce jsme ve spolupráci se Společností psychosomatické medicíny vypracovali doporučený postup pro léčbu psychosomatických pacientů, který zaujal i naše zahraniční kolegy.“ Více informací na https://www.psychosomatika-cls.cz/ MUDr. Vladislav Chvála, předseda výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP tel.
737138846

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM