Setkání výboru SPM dne 12.2.2024

Přítomni členové výboru: Barbora Branná on-line, Pavel Čech, Danuše Jandourková, Aneta Paurová, Michaela Ročňová, David Skorunka

Omluveni  Kryl, Stackeová, Holmanová

Za revizní komisi přítomen Vladislav Chvála

Body programu:

1. K dnešnímu dni odstupuje po předchozím písemném ohlášení z funkce i z výboru předseda SPM MUDr. Pavel Čech, místopředseda MUDr. Michal Kryl a vědecký sekretář Doc. PhDr. Daniela Stackeová PhD., agendu předává osobně MUDr. Čech, poté opouští jednání.

2. Volby

Volba nového předsedy SPM: zvolena MUDr. Michaela Ročňová (pro 6, proti 0, zdržel se 0) – zvolena

 Volba místopředsedy SPM: zvolena Mgr. Danuše Jandourková (pro 5, proti 0, zdržel se 1) – zvolena

Volba vědeckého sekretáře SPM: zvolen Doc.MUDr. David Skorunka PhD. (Pro 5, proti 0, zdržel se 1) – zvolen

3. Běžná agenda- 3 noví žadatelé o členství, přijati, žádost o snížení poplatku pro členku na MD, schváleno.

4. Vyhlášení ceny o nejlepší vědeckou práci pozastavujeme. Byla v gesci odstupující členky výboru, nyní je v menším počtu členů výboru přednostní organizace 20.Psychosomatické konference. Již přihlášené autory budeme jednotlivě informovat.

5. Setkání se zástupci agentury BOS jako firmy zajišťující Psychosomatickou konferenci v Liberci Bc. Petákovou a Jeanette Lacinovou, detailní informace k průběhu zajištění, rozpočtu, nastavení spolupráce s organizačním a programovým výborem, následně podpis smlouvy předsedkyní SPM.  Zapsala: Ročňová

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM