Výbor

Hlavním orgánem Společnosti psychosomatické medicíny je výbor společnosti, který má 9 členů. Tvoří ho 3 somatičtí lékaři, 2 psychiatři, 2 fyzioterapeuti, 2 kliničtí psychologové.

Výbor SPM ČLS JEP pracuje od 12.6.2018 v tomto složení

Do revizní komise SPM ČLS byli zvoleni tito kandidáti

Termíny jednání výboru v roce 2019

Jednání výboru SPM se koná vždy 2. úterý v měsíci od 15:00 do 17:00. Kdokoliv z členů může být přítomen jednání výboru. Z organizačních důvodů nás prosím předem informujte.

Termíny pro rok 2019: 8.1., 12.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 10.9., 8.10., 12.11. (celodenní), 10.12.2019.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM