Systemický výcvik v rodinné terapii v Brně

Dialogický Institut pro psychoterapii (DIP) otevírá v září 2022
nový komplexní psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii
se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry
(sebezkušenost, teorii, dovednosti, supervizi).

Výcvik má dvě základní větve:
●První větev je určená především pro klinické psychology, lékaře
a popř. zdravotní sestry, je akreditovaná EAP a MZČR pro výkon
psychoterapie ve zdravotnictví. Je určena pro 26 frekventantů.
●Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky,
pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 13 frekventantů
a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou.

• Délka výcviku je 5 let
• Celková cena výcviku je 38 000 Kč za školní rok.
• Místo konání: Vranov u Brna
• Za výcvikový DIP team: L. Hornová, B. Pöslová, J. Peichlová, J. Adámková,
M. Pilát, J. Soldán, V. Polák, R. Bořek

více na: www.dipteam.cz

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM