Tisková zpráva

14. června 2022                                                                             

Odborná Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP pořádá 19. celostátní konferenci psychosomatické medicíny v Liberci ve dnech 16.-18. června 2022 v prostorách TUL. Na 400 odborníků z oblasti bio-psycho-sociálního přístupu k nemocným bude rokovat o rozdílech mezi psychosomatickou medicínou a psychoterapií. Ačkoli jsme součástí Evropské asociace psychosomatické medicíny (EAPM) a Světové zdravotnické organizace (WHO), která zdraví definuje jako soulad biologických, psychických a sociálních aspektů života člověka, bio-psycho-sociální přístup se na našich lékařských fakultách vyučuje jen vzácně a v praxi není naplňován vůbec. Psychosomatickou medicínu jako nástavbový obor prosadili lékaři do legislativy teprve v r.2013 a jen pomalu vzniká síť psychosomatických pracovišť, kde by našli úlevu především chroničtí pacienti, se kterými si v běžné biologicky orientované medicíně nelze poradit. Konference se koná pod záštitou Libereckého kraje. Prezidentem konference je docent MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD.

Několik reakcí:

MUDr. Vladislav Chvála, předseda odborné společnosti sdělil: „Ačkoli rozvoj psychosomatické medicíny může vést k významným úsporám ve zdravotnictví, dodnes obor nemá schválené kódy lékařských výkonů. Přitom skutečný, tedy ekonomický zájem na rozvoji mohou mít jedině pojišťovny, tak jak se to podařilo v Německu už v osmdesátých letech minulého století. Na rozvoji psychosomatické medicíny nemají samozřejmě zájem farmaceutické firmy ani výrobci zdravotnické techniky, protože velké části chronických pacientů lze psychosomatickým přístupem pomoci bez léků a operací. Liberecká konference se již tradičně koná bez finanční podpory takových firem a bez zájmu médií.“

MUDr. Barbora Branna: „Za osm let existence odborné společnosti (SPM ČLS) jsme udělali velmi mnoho dobré práce. Máme desítky atestovaných lékařů, podpořili jsme vydávání odborných publikací, přednášíme kolegům z nejrůznějších somatických oborů, kteří o naše zkušenosti mají zájem. V mé ordinaci jsou především děti a neumím si už představit léčbu dětí bez znalostí z psychosomatické medicíny a rodinné terapie,“

PhDr. Ludmila Trapková: „Kliničtí psychologové, kteří naším vzděláváním v rodinné terapii psychosomatických chorob prošli, jsou mnohem lépe připraveni spolupracovat s lékaři při léčbě komplikovaných případů, kde stejnou váhu jako biologie, má psychologie pacienta a vztahy, ve kterých žije. Lékaři nemohou mít na psychoterapii dostatek času, mají-li plnit svou funkci. Psychosomatické vzdělání jim umožňuje přemosťovat propast mezi tělesnou léčbou a psychoterapií, kterou v současnosti potřebuje stále více lidí v každém věku. Proto jsou hlavními návštěvníky této konference jak lékaři, tak psychologové ale i fyzioterapeuti. Jejich vzájemná spolupráce a porozumění je pro léčbu nejvážnějších případů velmi důležitá.“

V Liberci 14. června 2022

Kontakty:

MUDr. Vladislav Chvála (tel. 737138846, chvala@sktlib.cz)

MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD. (tel.777157119)

Mgr. et Mgr. Jana Týkalová (tel. 774590994)

Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Praha (tel. 723933693; Jiri.simek@volny.cz )

PhDr. Ludmila Trapková, Praha, Liberec (tel. 604694552; trapkova@mybox.cz )

MUDr. Vladislav Chvála, Předseda společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM