Vědecká schůze Hranice a etika v psychosomatice

Společnost psychosomatické medicíny pořádala v pátek dne 8.12.2023 v Lékařském domě na Praze 2 další vědeckou schůzi, tentokrát na téma Hranice a etika v psychosomatice. Toto zajímavé téma přilákalo 44 posluchačů z řad lékařů, psychologů, fyzioterapeutů a vědeckých pracovníků. Odborným garantem akce byl předseda výboru SPM ČLS JEP MUDr. Pavel Čech.

Celá akce byla akreditována u České lékařské komory (ČLK), u Asociace klinických psychologů (AKP) a u Unie fyzioterapeutů ČR(UNIFY).

Program zahájil doc. MUDr. Jiří Šimek CSc., který informoval o konání 20. ročníku Psychosomatické konference na téma „Kam kráčíš, česká psychosomatiko?“, která se bude konat ve dnech 20.-22.6.2024 v prostorách Technické univerzity v Liberci. Na konferenci je možné se již přihlašovat prostřednictvím stránek https://psychosomatika-konference.cz.  Dále informoval, že je možné od 1.1.2024 žádat zdravotní pojišťovny o kód psychosomatické intervence 09170. Kód je mezioborový a platí pro všechny klinické obory včetně praktických lékařů či pediatrů.

Na vědecké schůzi pak vystoupil doc. MUDr Jiří Šimek CSc. s teoretickou přednáškou „Psychosomatika jako základ etiky“ a poté Mgr. et Mgr. Jaromír Škoda se společnosti Tulsia clinic s přednáškou „Od pacienta somatického k člověku psychosomatickému“, která byla postavená na konkrétních kazuistikách.

Děkujeme za účast a budeme se na Vás těšit v roce 2024.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM