Vědecká schůze (tisková zpráva)

Společnost psychosomatické medicíny pořádala v pátek dne 14.4.2023 v Lékařském domě na Praze 2 svou každoroční vědeckou schůzi, tentokrát na téma Psychosomatické aspekty bolesti zad. Toto zajímavé téma přilákalo více než 120 posluchačů z řad lékařů, psychologů, fyzioterapeutů a vědeckých pracovníků. Odborným garantem akce byl předseda výboru SPM MUDr. Pavel Čech.

            Celá akce byla akreditována u České lékařské komory (ČLK), u Asociace klinických psychologů (AKP) a u Unie fyzioterapeutů ČR(UNIFY). Program zahájil MUDr. Pavel Čech, který krátce popsal aktuální dění ve společnosti. Na podzim loňského roku začal pracovat nově zvolený výbor SPM ČLS, jehož se stal předsedou, a hned záhy Společnost zaznamenala úspěch na poli prosazení psychosomatické péče v českém zdravotnictví – schválení kódu psychosomatická intervence MZ ČR, čímž se česká psychosomatika začala integrovat do systému veřejného zdravotního pojištění. S první přednáškou Psychosomatický přístup k bolestem zad ve fyzioterapeutické praxi vystoupila členka výboru SPM ČLS doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. Přednáška byla věnována explanaci psychosomatických vztahů v rámci pohybového systému a jejich významu v diagnostice i terapii bolestí zad s důrazem na fyzioterapeutickou péči. Přednášku s názvem Psychosomatické aspekty pohybového chování a bolestí zad prezentoval neurolog MUDr. David Pánek, Ph.D. který působí v Centru duševní rehabilitace Beroun a CIIRC ČVÚT v Praze. Svou přednášku věnoval problematice neurofyziologického korelátu psychosomatických postižení a topiky postižení pohybového aparátu s návrhem klinického modelu axiálního šíření psychosociální zátěže v pohybovém aparátu.  Jako poslední přednášející se představila Mgr. et Bc. Zuzana Donáthová, psycholožka a fyzioterapeutka pracující pro pražskou Tulsia clinic, s tématem Terapeutická křižovatka v léčbě bolesti zad. Ve své přednášce propojila fyzioterapeutický a psychologický přístup a referovala o významu psychoterapie v léčbě chronické bolesti zad.

          Další vědecká schůze SPM se bude konat v říjnu 2023.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM