Výprodej monografie Psychosomatická medicína 2020

Výprodej monografie psychosomatická medicína 2020: nástroje psychosomatické medicíny (kolektiv 12 autorů), knihu vydala VŠTVS Palestra

Monografie Psychosomatická medicína 2020

NOVÁ CENA PRO ČLENY SPM: 100 Kč + 10 % DPH + doprava

NOVÁ CENA PRO OSTATNÍ: 150 Kč + 10 % DPH + doprava

Kapitoly:

 1. Nástroje psychosomatické léčby – biopsychosociální pohled (Chvála, Trapková)
 2. Vztah mezi psychikou a tělem – psychosomatická psychoterapie, poradenství a sebeúzdravné potenciály (Poněšický)
 3. Lékaři v médiích aneb stojí výroky kolegů za pozornost, souhlas či polemiku? Netradiční úvaha o psychosomatické medicíně (Skorunka)
 4. Aplikace biosyntetické integrativní psychoterapie a její nástroje v léčbě psychosomatických pacientů (Večeřová Procházková)
 5. Účinnost scénicko-symbolických intervencí používaných v Pesso Boyden psychomotorické terapii při navozování korektivní emoční zkušenosti (Siřínek)
 6. Bojové umění jako terapeutický nástroj (Šmejkal)
 7. Kvantové vědomí, kvantová medicína, kvantová psychologie a kvantová biologie – věda nebo omyl? (Fikáček)
 8. Narušené vnímaní těla v kontextu patologického chování ve vztahu k pohybové a sportovní aktivitě (Stackeová, Barešová, Teryngel)
 9. Naděje nebo realistické očekávání ohledně následků onkologické léčby: Má onkologický pacient dostávat neúplné, avšak optimistické vize anebo realistické informace ohledně prognózy po ukončení léčby? (Maulenová, Čadková Svejkovská)
 10. Současný svět a hypertrofie symbolického myšlení (Bartoš)
 11. Didaktické pojetí holismu na příkladu stoického motivačního horizontu vzhledem k celostnímu zdraví a rozvoji osobnosti (Podzimek)
 12. „Nemoc se neptá…“ aneb socio-ekonomické determinanty zdraví v období neoliberální modernity (Jetmarová, Lánský)

Možnosti jsou v psychosomatické medicíně velmi široké a pestré. Právě volba individuálně vhodných terapeutických nástrojů u psychosomatického pacienta je jednou z klíčových dovedností odborníků na psychosomatiku, jež klade vysoké nároky na jejich vzdělání nejen v medicíně, ale i dalších oborech, především v psychologii a psychoterapii.

Monografie se snaží odpovědět mimo jiné také na otázku hranic jak psychosomatické medicíny, tak jejích léčebných nástrojů, a ty nejsou u této disciplíny zdaleka tak striktně dány jako u oborů jiných. Text má ambici jako první odborná monografie toho druhu u nás dát problematice nástrojů psychosomatické medicíny teoretické základy, na nichž může tento obor dále stavět.

Monografie vychází péčí doc. Stackeové z Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA jako editorky a Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, která vydání prostřednictvím Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci finančně umožnila. Kapitoly jednotlivých autorů byly plánovány jako příspěvky na 18. konference psychosomatické medicíny v Liberci, která nemohla být kvůli pandemii uskutečněna.

Objednávky: sekretariát SPM ČLS JEP

email: info@psychosomatika-cls.cz

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM