Základní psychosomatická péče. Kurz IPVZ

Kurz Základní psychosomatické péče je určen lékařům všech oborů, psychologům ve zdravotnictví i fyzioterapeutům, kteří tak zvyšují svou schopnost věnovat se svým pacientům v duchu bio-psycho-sociálního modelu zdraví a nemoci ve svých praxích.

Katedra psychosomatiky IPVZ
Celkem 108 hodin, 9 kurzů po 12 hodinách, čtvrtek+ pátek, 3-4x ročně (2-3 roky)
Vedoucí kurzu:  MUDr. Alena Večeřová Procházková

Specializační kurz je určen pro:

Všeobecné lékaře, pediatry, gynekology, rehabilitační lékaře, a další specialisty somatických oborů, pro psychiatry, fyzioterapeuty a klinické psychology.

Program kurzu je rámcový a může se měnit podle možností lektorů

Základní psychosomatická péče 1:  Úvod do problematiky

 • Zahájení kurzu, informace o oboru                                           
 • Úvod do psychosomatické medicíny, historický přehled    
 • Interpersonální medicína                                                          
 • Bio-psycho-sociální dimenze
 • Sociální děloha
 • Práce s časovou osou, ukázka, rozbor
 • Balintovská skupina

Základní psychosomatická péče 2:  Diagnostika

 • Jak diagnostikovat psychosomatického pacienta (OPD-2)
 • Psychosomatické aspekty klinických obrazů somatických onemocnění      
 • Funkční sexuální poruchy, vedení rozhovoru o sexu                        
 • Poruchy příjmu potravy                                                                      
 • Balintovská skupina                                                                            

Základní psychosomatická péče 3: Psychosomatika v některých oborech medicíny

 • Psychotrauma a stresové poruchy, neurobiologie traumatu, mezigenerační přenos traumatu
 • Psychosomatika v dermatologii  
 • Psychosomatika v onkologii
 • Pohybový aparát v bio-psycho-sociálním kontextu          
 • Psychosociální kontexty některých gynekologických onemocnění
 • Balintovská skupina

Základní psychosomatická péče 4: Psychosomatika v některých oborech medicíny

 • Onemocnění v oblasti ušní, nosní, krční, psychosomatický přístup                         
 • Psychosomatika v neurologii
 • Psychosomatika v ordinaci praktického lékaře                                 
 • Psychosomatika v pediatrii                                                     
 • Balintovská skupina

Základní psychosomatická péče 5: Psychosomatika v některých oborech medicíny

 • Psychosomatika v urologii
 • Psychosomatika v plicním lékařství /imunologii/alergologii
 • Psychosomatika ve stomatologii
 • Problematika bolesti
 • Současný výzkum v psychosomatice
 • Bálintovská skupina

Základní psychosomatická péče 6: Psychosomatika v psychiatrii

 • Úzkostné a nutkavé poruchy                                                  
 • Deprese a sebevražednost                                       
 • Závislostní onemocnění                                                                          
 • Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi          
 • Současná rodinná/systemická terapie   
 • Balintovská skupina                                              

Základní psychosomatická péče 7: Životní cyklus, léčba.

 • Možnosti psychoterapie
 • Balintovská skupina                                                                                 
 • Cyklus rodiny                                                                                             
 • Starší pacient                                                                                            
 • Umírající pacient a smrt
 • Balintovská skupina

Základní psychosomatická péče 8: Hranice a nástroje psychosomatiky

 • Hypnóza a relaxační techniky
 • Kontrakt
 • Genogram
 • Aktivní naslouchání a cirkulární otázky
 • Krátká intervence
 • Externalizace
 • Bálintovská skupina

Základní psychosomatická péče 9: Psychosomatika lékaře, alternativní postupy  

 1. Psychosomatika lékaře a burn – out syndrom
 2. Hranice a bezpečí v psychosomatice                                    
 3. Etika v psychosomatice                                                                                         
 4. Alternativní a komplementární medicína v ČR                                 
 5. Balintovská skupina
 6. Závěr celého kurzu

Lektorský tým

 • MUDr. Vladislav Chvála (sexuologie, gynekologie, rodinná terapie)
 • Doc. MUDr. Jiří Šimek (interna, psychoterapie), CSc.
 • MUDr. David Skorunka (psychiatrie, psychoterapie), Ph.D.
 • PhDr. Ludmila Trapková (klin.psychologie, psychoterapie)
 • MUDr. Radkin Honzák, CSc. (psychiatrie)
 • MUDr. Jiří Šavlík, CSc. (interna, psychosomatika)
 • MUDr. Petra Petrovská (dermatologie, psychoterapie)
 • MUDr. Jan Slovák (fyzioterapie)
 • MUDr. Iva Švarcová (psychiatrie, neurologie, psychoterapie)
 • MUDr. Zina Hánová (ORL, psychoterapie)
 • MUDr. Ondřej Masner (praktický lékař, rodinná terapie)
 • Mgr. Marie Zemanová (klin.psychologie, psychoterapie)
 • MUDr. Alena Večeřová Procházková (psychiatrie, psychoterapie)
 • Dr. Dušan Randák (adiktologie)
 • MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD. (psychosomatika, psychoterapie)
 • MUDr. Jana Niklesová (psychiatrie, gerontopsychiatrie, rodinná terapie),
 • PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (sociologie)
 • MUDr. Barbora Branná (pediatrie)
 • MUDr. David Holub (psychiatrie, psychoterapie)
 • MUDr.Barbora Danielová ( FBLR)
 • MUDr. Michaela Ročňová (praktické lékařství)
 • MUDr. Pavel Čech ( neurologie)
 • MUDr Michal Kryl (psychiatrie, psychoterapie)
 • PhDr. Alena Paloušová (klinická psychologie, balintovské skupiny)
KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM