Základní psychosomatická péče

Nový cyklus kurzů Základní psychosomatické péče (I-IX) bude zahájen nyní na podzim ve dnech 12.-13.10.2023

Přihlášení na kurz je možné přes stránky IPVZ (www.ipvz.cz číslo akce 222632101). Každé pololetí se vypisují dva kurzy a probíhají vždy čtvrtky a pátky. Další bližší informace najdete na stránkách IPVZ přímo u daného kurzu nebo Vám je poskytne p. Andrea Malá, tel. 261 092 442, email mala@ipvz.cz

POZOR!!! Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že po absolvování celého cyklu kurzů Základní psychosomatické péče (I-IX), již můžete začít využívat ve své praxi KÓD PSYCHOSOMATICKÉ INTERVENCE s povinností absolvovat 1 supervizi ročně (formou Balinta) a sebezkušeností 120 hodin. Zdravotní pojišťovny a MZČR tedy akceptuje tento kurz jako graduované vzdělání pro použití tohoto kódu. Smyslem tohoto kroku je zapojení většího počtu lékařů, než by umožňovala atestace. Atestanti nemají přímou povinnost supervize. Zdravotní kód vejde v platnost 1.1.2024. 

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM