Zápis jednání výboru 10.12.2019

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Michal Kryl

Omlouvá se: Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., PhD., MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. David Skorunka  

Program:

A. běžná agenda:

Sekretariát: (Menclová)

 1. Přihlášky nových členů:
 2. Mgr. Tereza Roznerová, Králův Dvůr souhlas výboru, vč. nepřítomných korespondenčně
 3. MUDr. Bc. Jakub Medal, Praha souhlas výboru, vč. nepřítomných korespondenčně
 4. MUDr. Ingrid Šilhánková, Praha Západ souhlas výboru, vč. nepřítomných korespondenčně
 5. Dohoda o pracovní činnosti s p. R. Menclovou jako sekretářkou výboru SPM, schválena částka 2500,-Kč měsíčně
 • Pošta: 98 mejlů

Témata a kontrola nedokončených témat.

Body jednání

 1. Znovu diskutován plán akcí na příští rok a rozpočet SPM. Navrženo doplnění: převést Šternberskou a Dobřichovickou konferenci mezi rozpočtové akce. Pořadatelé žádají dotaci. Dotace na šternberskou akci navržena 20 000 Kč a na Dobřichovickou 10 000 Kč. Schválena přítomnými členy výboru + dvěma dalšími korespondenčně (Branná, Ročňová) Nutná změna v rozpočtu. (Menclová) Pořadatelé musí vyplnit formulář pro rozpočtovou akci a poslat p.Menclové co nejdříve. (Kryl, Tykalová)  
 2. Kontrola úkolů z minula: WEB SPM (Šestáková). Posouzen současný stav připravovaných webových stránek. Trvají úkoly:
  1. Zrevidovat texty (Chvála)
  1. Zrevidovat a doplnit výuku psychosomatiky na LF. Úkol pro Stackeovou- kontaktovat Elišku Sovovou LF UP Olomouc, kde mají také nově výuku- doplnit do materiálu.
 • Vypracovat návod ke zřízení pracoviště (registrace) a akreditace. Dodat Šestákové) (Branna)
  • Doplnit postup při stížnosti na etická pochybení (etická komise SPM), kontaktovat etickou komisi SPM, vyžádat jednací řád (Šimek, Jirmanová, Hronová) (Chvála)
  • Zveřejnit nové stránky do 10.12. 2019: jsou hotové, ale je nutné převést je na stávající doménu termín k 31.12.2019
 • Co je psychosomatická léčba? Supervize a vedení lékařů v přípravě k psychosomatice. Diskuse k materiálu Obsah psychosomatické léčby podle vzdělání, doplnit a diskusi přenést na příští jednání. Jde o to, zda v této podobě zveřejňovat, nebo je to jen interní materiál. Jsou uvedeny nevýhody různých stupňů vzdělávání v psychosomatice. (Trapková)
 • Program 18. konference v Liberci. Program, přihlášení, propagace a další informace (Chvála)
 • Připomínky k Akčnímu národnímu plánu duševního zdraví a vyřízení námitek. Dnes jednání s MUDr.Protopopovou. Informace o jednání.
 • Termíny schůzí v r. 2020: vždy 2.úterý v měsíci, s výjimkou července a srpna. V listopadu celodenní jednání.
 • Různé:
  • Dotázat se na ÚZIS, zda lze registrovat NZZ jen pro psychosomatiku (Chvála
  • Nebyla dosud svolána schůzka školitelů je nejvyšší čas svolat! (Kabát)
  • Informační letáčky SPM pro organizátory k propagaci na akcích jsou zdarma k dispozici u p.Menclové. Pokud budeme potřebovat nové, výbor doporučuje aktualizovat je.

Výbor děkuje všem spolupracovníkům za práci ve prospěch psychosomatiky v roce 2019. Termíny výboru  roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:00: 14.1., 11.2.,10.3., 14.4., 12.5., 8.9., 13.10., 10.11. (celodenní), 8.12. 2020

Příští schůze: 14.1.2020   

Připravil MUDr. Vladislav Chvála                                                                                                   V Liberci 7.12.2019

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM