Zápis jednání výboru 10.3.2020

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, PhDr. Ludmila Trapková

Omlouvá se: MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michal Kryl, Mgr. Aneta Paurová, MUDr. David Skorunka, PhD.

Program:

A. běžná agenda:

Pošta: 70 mejlů

Témata:

 • Dokončen materiál o postupu při registraci psychosomatiky v NZZ a dán na web (příloha)
 • Mediální vystoupení, článek, pořad Sama doma, ČT2, redakce se sama ozvala. Rozhovor s M. Ročňovou při Vitalia dán i na fcb SPM
 • Rozeslány dopisy zdravotním pojišťovnám, zatím dvě reakce (vojenská a vnitra)
 • Přišel návrh memoranda od kolegů z AKP a ČPtS (příloha), probíhala diskuse
 • Aktualizace informačního materiálu pro lékaře a pacienty
 • Prohnal se tudy koronavirus- a přišly materiály o něm
 • Dojednán termín schůzky s VoZP na 18.3. v 11 hodin (Ročňová, Čech)
 • Přišel Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030 k připomínkování
 • Přišla novela zákona a zdravotnických službách k připomínkování, ale na tu nezbyl čas

Body jednání

 1. Schválení memoranda (viz příloha). Výbor navrhuje k navrženému textu přidat odstavec s tímto textem: „Vzhledem k tomu, že ve zdravotnictví je málo reflektovaná reálná potřeba psychoterapie v psychosomatice, kterou není možné naplnit pouze psychoterapeuticky vzdělanými a již tak přetíženými lékaři, je třeba počítat s psychoterapeuty z řad klinických psychologů. Obě společnosti budou tedy ve větší míře prosazovat psychoterapeutické vzdělávání i těchto zdravotnických odborníků – nelékařů do systému zdravotní péče.“   Souhlas výboru.
 2. Schválení textu informačního letáčku o psychosomatice (příloha). souhlas. Předat do tiskárny. (Menclová)
 3. Příprava jednání s pojišťovnami (Ročňová, Čech)
  • Co chceme vyjednat.
   • Vyjmout psychosomatická pracoviště (lékaře s atestací v oboru) z režimu regulací přes unikátní r.č. tak aby práce byla hrazena výkonově
   • Prosadit výkony podle našeho návrhu nebo je nasmlouvat do zvláštního režimu.
   • Upozornit pojišťovny na vznikající pracoviště a vyžádat si zvláštní ohledy k nim.
  • Máme představu o síti pracovišť? Výhledově: 1x týmové pracoviště na 100 000 obyvatel. 1x lůžkové zařízení na kraj.
  • Kategorie pracovišť a bonifikace praktických lékařů absolvujících kurz ZPP?
  • Další: Napsat odpověď poj. 211 (Chvála)
 4. K programu 18.konference v Liberci. 362 přihlášených. Konečná kapacita je 380 + 20. Výbor doporučuje brát přihlášky náhradníků.
  • Stav programu a příprava materiálu se souhrny a informacemi o autorech (Chvála)
  • Upomínkové předměty: zrušit s ohledem na stávající riziko
  • Moderátoři jednotlivých bloků: příště.
  • Videozáznam přednášek: dvě nabídky:
   • Fy Pozitiv: 45 tisíc/ jeden sál, cca 85 tis/ dva sály
   • Pan Myšák (Fy Fryč), za nahrávání jednoho sálu, zpracování a umístění na web 22 tis hrubého.
   • Výbor navrhuje odmítnout nahrávání přednášek z řady důvodů, které zazněly v diskusi. Zůstává návrh, zda nelze natočit jen zahraniční lektory a pověsit video na stránky SPM. Odlišné názory nepřítomných ostatních radních jsou vítány.
  • Definitivní program- změna v sobotu: L.Bachratá z náhradníků místo Maulenové
  • Tiskovou zprávu před konferencí
 5. Vzdělávání  
  • Školitelé, definice, seznam, vzájemná spolupráce. Termín setkání: 21.5.15:00-17:30 Pozvat: (Menclová) všechny, kdo atestovali + držitele dřívějšího vzdělávání v psychoterapii (Kabát, Ročňová, Chvála)
  • Odborná praxe před atestací na PS pracovišti, kde jsou místa a jak probíhá. Pravidla. Neprovedeno! Připravit na setkání supervizorů (Kabát) úkoly trvají
 6. Různé: Připomínáme témata k disertacím. Umístit informaci o tématech a disertacích na web a případně na konferenci.

Další termíny výboru na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:00; 14.4., 12.5., 8.9., 13.10., 10.11. (celodenní), 8.12. 2020

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                                                       V Liberci 10.3.2020

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM