Zápis jednání výboru 11.2.2020

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Michal Kryl, Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., PhD., MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. David Skorunka, PhDr. Ludmila Trapková,

Omlouvá se: MUDr. Barbora Branna

Host: MUDr. Alena Večeřová- ke vzdělávání

Program:

A. běžná agenda:

Sekretariát:

Noví členové: MUDr. Barotová Milada, praktický lékař pro děti a dorost. souhlas

Pošta: 33 mejlů

Témata:

 • Pozvání na klub ČLS
 • Vyjasňování kompetencí na novém webu: vše na web adresujte Mgr. Šestákové
 • Dolaďování programu konference
 • Seznam akreditovaných pracovišť na web
 • Dotaz ke vzniku nového týmového pracoviště – mají málo informací. Pozváni na výbor.
 • Přišel materiál „Zdraví 2030 Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 – Implementační plán 2.2. Personální stabilizace resortu zdravotnictví“ k připomínkování
 • Požádán sekretariát ČLS o rozeslání pozvánky na 18.konferenci v Liberci

Body jednání

 1. Web: Inzeráty a informace o akcích na webu SPM: upřesnění postupu
  • Nabízím práci: pro členy SPM zdarma, 400Kč/3 měsíce. Platba přes sekretářku fakturací. Kontrola Paurová. To znamená: inzerát dostanou poštou p. Paurová a p. Menclová, první vyřadí nepublikovatelné inzeráty, a dá o nich vědět p.Menclové. Ta rozhodne, zda inzerující je člen nebo nečlen SPM. V případě platby pošle fakturu. Po zaplacení inzerát uvolní paní Šestákové k uveřejnění.
  • Poptávám práci: pro členy SPM zdarma, 400Kč/3 měsíce. Platba přes sekretářku fakturací. Kontrola Paurová. Postup stejný.
  • Akce: Uveřejnit informaci o akcích, které mají akreditaci nebo schválení výboru bezplatně. Kontrola Stackeová. Problematické probereme na nejbližším výboru.
  • Dokončit složku vzdělávání (Chvála)
  • Registrace zařízení: Jak zaregistrovat zařízení pro psychosomatiku. Lze registrovat jen psychosomatiku bez základního oboru? (Menclová)
 2. Dopis MZ s dotazem na zřízení akreditační komise dosud bez odpovědi. Nový pokus přes doc. Stackeovou. Výbor doporučuje osobní jednání. Pověřen Chvála a Kabát
 3. Dopis VZP, žádost o osobní jednání nám. David Šmehlíkem (Chvála, Ročňová)
 4. Konference EAPM ve Vídni: přišly informace z EAPM, poslali jsme je členům, jsou na webu. Kdo pojede do Vídně? Nyní přihlášený Skorunka, Hornová, uvažují Chvála, Trapková
 5. K programu 18.konference v Liberci. 296 přihlášených.
  • Jaké informace ze strany výboru SPM dáme účastníkům:
   • Brožurky, aktualizovat novinky, vzdělávání, vyhláška (Chvála) a dotisknout (Menclová)
   • Poster o SPM. Inovovat informace (Chvála) tisknout nový (Šestáková)
   • Informaci ze SPM a ze světa 
  • Definitivní program- souhlas
  • Sborník- jen souhrny s informacemi o autorech. Přidat medailony oceněných. 45 min. před koncertem a rautem
  • Cena J. Poněšického
  • Monografii vydá Palestra: informace Stackeová. Recenze doc. Hátlová, doc. Jandová
 • Vzdělávání  
  • Školitelé, definice, seznam, vzájemná spolupráce. Termín setkání: 21.5.15:00-17:30 Pozvat všechny, kdo atestovali + držitele dřívějšího vzdělávání v psychoterapii (Kabát, Ročňová, Chvála)
  • Kurz ZPP běží v rámci přípravy na atestaci pod subkatedrou psychosomatiky (Večeřová-Procházková) a druhý běží pod katedrou VPL (Ročňová). Diskuse o výstupu obou kurzů.  
  • Odborná praxe před atestací na PS pracovišti, kde jsou místa a jak probíhá. Pravidla. Připravit na setkání supervizorů (Kabát)
 • Na příští výbor připravit jednání o dalším postupu při vyjednávání kódů a jednání s pojišťovnami (Čech)
 • Různé: Organizátoři Kongresu primární péče v Praze si vyžádali téma Psychosomatické aspekty bolestí zad a funkčních poruch pohybového systému – aplikace v diagnostice a terapii (https://www.ahou.cz/kongres (Stackeová)

Další termíny výboru na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:00: 10.3., 14.4., 12.5., 8.9., 13.10., 10.11. (celodenní), 8.12. 2020

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                                                       V Liberci 11.2.2020

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM