Zápis jednání výboru 12.11.2019

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Michal Kryl, Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., PhD., MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michaela Ročňová

Omlouvá se: MUDr. David Skorunka, Čech, Večeřová

Pozvaní hosté: Mgr. K. Šestáková, MUDr. J. Kabát, Mgr. D. Jandourková

Program:

A. běžná agenda:

Sekretariát: (Menclová)

 1. Přihlášky nových členů:
  1. MUDr. Barbora Kodetová, všeobecné praktické lékařství, Jihlava. Souhlas.
  1. MUDr. Jana Poradovská, psychiatrie, Praha. Souhlas.
  1. MUDr. Věra Strunzová, psychiatrie, psychoterapie, Praha. Souhlas.
 • Pošta:

Témata a kontrola nedokončených témat.

Body jednání

 1. Plán akcí na příští rok a rozpočet SPM.
  • Členský příspěvek pro rok 2020 schválen v současné výši 400Kč ročně
  • Schválen rozpočet na rok 2020: Příjmy celkem 150 tis. Kč (vč. plánovaného zisku z konference)
  • Plánované výdaje: 80 tis. Kč
  • Plánované rozpočtové akce: 18. konference květen 2020
  • Plánované nerozpočtové akce:
   • Odborná schůze OS v LD říjen 2020
   • Psychosomatická konference Šternberk březen 2020
   • Psychosomatická konference Dobřichovice leden 2020
   • Čejenská konference Psychosomatické kliniky Praha 2020
 2. WEB SPM (Šestáková). Posouzen současný stav připravovaných webových stránek. Úkoly:
  • dodat medailonky členů výboru, (chvála)
  • dodat zápisy podle jednotlivých roků (chvála)
  • požádat o doplnění psychosomatiky do on-line přihlášky do ČLS JEP (Chvála)
  • inzerce týkající se pracovních míst (nabídka, poptávka) na webových stránkách pro členy zdarma jeden inzerát na 3 měsíce. Pro nečleny poplatek 400Kč/3 měsíců. Platba přes sekretářku fakturací. Obsahová kontrola: Mgr. Dana Jandourková
  • mapa pracovišť: Uvedena budou především pracoviště, která mají registraci poskytovatelů zdravotní péče. Zvlášť uvedeme pracoviště dosud neregistrovaná, která také poskytují psychosomatickou péči. Bude zde také přihlašovací formulář pracoviště. Formulář k vyplnění: název pracoviště, adresa, web, telefon, datum registrace zdravotnického zařízení pro obor psychosomatika, další registrované obory, lze-li přiložit soubor, pak také kopii registrace a fotografii,
  • Tiskové zprávy poslat (Chvála)
  • Zrevidovat texty (články) (Chvála)
  • Zrevidovat a doplnit výuku psychosomatiky na LF (Stackeová)
  • Zvážit třídění vzdělávacích akcí a určit jejich zařazení
  • Vypracovat návod ke zřízení pracoviště (registrace) a akreditace (Branna)
  • Doplnit postup při stížnosti na etická pochybení (etická komise SPM)
  • Kontaktovat etickou komisi SPM, vyžádat jednací řád (Šimek, Jirmanová, Hronová)
  • Zveřejnit nové stránky do 10.12. 2019  
 3. Síť pracovišť (Týkalová) viz výše v otázkách kolem webu
 4. Výuka psychosomatiky ve fyzioterapii (Týkalová): Výbor podporuje vzdělávání psychosomatické problematiky ve fyzioterapii. Existuje možnost uspořádat kurz certifikovaný MZ psychosomatika ve fyzioterapii pro fyzioterapeuty.
 5. OBĚD V RESTAURACI
 6. Co je psychosomatická léčba? Supervize a vedení lékařů v přípravě k psychosomatice. Projednán a přijat materiál Obsah psychosomatické léčby podle vzdělání (příloha) Dát na web pro odbornou veřejnost (Chvála- Šestáková)
 7. Postup, jak zařídit psychosomatické pracoviště jako NZZ registrované v registru poskytovatelů zdravotní péče (dodá Branna, Šestáková)
 8. Výuka, atestace, školení, školitelé, supervize, povinná praxe, jak to funguje?
  • Diskutována situace psychosomatiky na LF, II. A III.LF UK Praha (Hánová) a kurz psychosomatiky na UP Olomouc (Hašto)-podrobnější informace Branna. Výbor doporučuje upozornit na složení posluchačů. Na 1.LF Praha je volitelný předmět, který se vyučuje na psychosomatické klinice. (Kabát) Výbor navrhuje koordinovat obsahy výuky alespoň na všech LF v Praze, nabídnout možnost i LF UK V Hradci Králové, případně v Brně a Plzni. (zařídí Kabát)
  • Návrh na přesun akcí subkatedry do jiného místa z Bohnické PL místa. Možnosti jsou na psychosomatické klinice Praha, v Psychosomatickém centru Praha, nebo Dobřichovicích. Nájem by měl platit IPVZ. Dopis dr.Malinovi s otázkou na možnost přesunu subkatedry do vybraného pracoviště. (Chvála)
  • Povinná stáž běží organizovaně na Psychosomatické klinice Praha, jinak individuálně. Je třeba na web dát informace o tom, kde je možné stážovat, kdo jsou školitelé, kde běží jaký program. (Šestáková)
 9. 18. Konference v Liberci. Program, přihlášení, propagace a další informace (Chvála)
 10. Připomínky k Akčnímu národnímu plánu duševního zdraví Výbor projednal a uložil předsedovi vypracovat připomínku a včas ji zaslat do uzávěrky připomínkového řízení tak, aby byla do NPDZ zahrnut také rozvoj sítě psychosomatických pracovišť včetně financování psychosomatické péče.
 11. Spolupráce s pediatry při vzdělávání v psychosomatice (Branna). Plánovaný je seriál sobotních seminářů ve všech krajích, pro které žádají garanty pro 3 přednášky z psychosomatiky. Kdo vezme garanci Prahy (21.3.20), Plzeň (18.4.20) a České Budějovice (7.3.20), Liberec (14.11.20)?  

Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:00:

Příští schůze: 10.12.2019   

Připravil MUDr. Vladislav Chvála                                                                                                   V Liberci 12.11.2019

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM