Zápis jednání výboru 14.9. 2021

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., PhDr. Ludmila Trapková, Mgr. Aneta Paurová, MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michal Kryl

Omluveni: MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, MUDR. Pavel Čech, MUDr. Alena Večeřová Procházková

Hosté: zástupci PR agentury (Michal Uryč, Alex Rörich)

Program:

 • Běžná agenda:
  1. Přihlášky do SPM:
 • Témata k projednání:
 1. Vyúčtování on-line mini-konference. Poplatek byl 500 Kč. Náklady celkem 30577 Kč (web, doména konference, akreditace 3625 Kč, akreditace 300 Kč, CKP EDU organizace 12800 Kč, Institut rozvoje dovedností v pomáhajících profesích s.r.o.  3000 Kč + zdanění  Kč 5852, honoráře přednášejícím 5000 Kč). Výnosy 52500 Kč. Zisk: 21923 Kč pro SPM ČLS.    
 2. Program a termín podzimní odborné schůze a plánované 19. konference v Liberci. V říjnu a prosinci jsou navíc plánovány další odborné akci na půdě SPM (13. října 2021 od 17 do 20 hod v Denním stacionáři Psychosomatické kliniky v Praze pořádané platformou lékařů psychosomatiků). Proto rozhodnuto, že se výbor soustředí na pořádání 19. konference v Liberci a valné hromady SPM s volbami nového výboru a nebude organizovat odbornou schůzi tento podzim.
 3. Konference: Předběžný termín 19. konference navržen na dny 16.-18.6. v Liberci na TUL, navržené téma: Co mají společné a čím se liší psychosomatika a psychoterapie
 4. Volby do výboru SPM 2022: Stávajícímu výboru SPM bude končit mandát na jaře 2022. Proto je třeba připravit volby nového výboru. Vyzýváme všechny členy SPM, aby zvážili své možnosti a chuť podílet se na organizaci naší odborné společnosti a na rozvoji psychosomatické medicíny. Zvažte svou kandidaturu do výboru, hledejte ve svém okolí vhodné kandidáty. V lednu 2022 zahájíme přípravu voleb. Volba proběhne na valné hromadě během 19.konference v Liberci nebo (pokud bude málo členů na konferenci) elektronicky. 
 5. Funkční kurzy IPVZ na základě dopisu ředitele IPVZ: Návrh témat:
  • Biopsychosociální anamnéza (Chvála, Trapková)
  • Psychosomatická medicína v praktickém lékařství a v pediatrii (Ročňová, Branná)
  • Psychosomatický přístup v rehabilitačním lékařství a ve fyzioterapii (Týkalová)
 6. Hosté z PR agentury Taktiq od 16,20 hod:
  1. Prezentace zprávy o průběhu PR kampaně, diskuse o jejím dalším průběhu, a především o jejich cílech. Zprávu o výsledcích kampaně dáme na web.
  2. Taktiq navrhuje přejít v dalších 2 měsících kampaně k tématům politickým, dokud to jde do voleb. To by znamenalo zvýšit pohotovost k aktuálním a zpravidla rychle se objevujícím diskusím a tématům v předvolební kampani, hlavně ale se zaměřit už na jasné argumenty ekonomického rázu. Uvažovány 3 okruhy témat:
   • Ekonomická: Hlavní zdroj ekonomických argumentů pochází výzkumná práce z Německa, kterou organizovaly všechny Betriebskrankenkassen (podnikové pojišťovny): Po zavedení psychosomatické léčby se u jejich klientely výrazně snížila jak pracovní neschopnost, tak i počet návštěv u lékaře a spotřeba medikamentů, čímž se snížily náklady na jednoho pacienta o 65 %. V deseti nejvěrohodnějších výzkumech, na kterých se podílely jak pojišťovny, tak i psychosomatické kliniky, se ukázalo, že se psychosomatickou léčbou zmenšila pracovní neschopnost o 67 %, lékařské kontakty o 40 %, nemocniční pobyty o 66 %, léky proti bolesti o 74 %, psychofarmaka o 50,5 %. Pojišťovny ušetřily 61% výdajů na pacienta, takže jedno investované euro přinese 2,49 € redukce ohledně léčebných výdajů. To budiž naší 1. mantrou, i když v Čechách naplnit podobná čísla bude ještě dlouho nedosažitelné pro velmi malou dostupnost psychosomatické péče. (Výsledky výzkumu máme k dispozici)
   • Druhým tématem by mohl být důraz na význam týmové spolupráce lékařů, psychologů, psychoterapeutů a fyzioterapeutů, a dostatek hrazeného času pro práci lékaře s psychosomatickou atestací. Tvrdíme, že psychosomatické onemocnění je legitimní a častý způsob stonání, a ve státě s povinným zdravotním pojištěním musí být jeho správná léčba hrazena z pojištění. Medicína, která není rozvíjena jako bio-psycho-sociální dle WHO, plýtvá finančními i lidskými zdroji a není již možno ji pokládat za dobrou praxi v duchu EBM.
   • Třetí téma se týká výuky na LF v ČR. Tvrdíme, že lékařské vzdělání bez znalostí psychosomatické medicíny není medicínou 21.století. Pouze biologické vzdělání lékaře nevybavuje k dobré praxi.
  3. Případnou další vlnu kampaně a její financování by měl posoudit nový výbor SPM.
 7. Další setkání výboru 12.10.2021

Zapsala Daniela Stackeová, revidoval V.Chvála

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM