Zápis jednání výboru SPM+ organizačního výboru 19.konference psychosomatické medicíny 14.12. 2021

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Michal Kryl, MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Barbora Branna, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr. Aneta Paurová

Hosté: MUDr. Pavel Čech, MUDr. Alena Večeřová Procházková, MUDr. Gabriela Rybářová, Mgr. Kateřina Šestáková, Radka Menclová

Program:

 • Běžná agenda: diskuse nad přihláškou člena
 • Témata k projednání:
 • Kódy. Byla znovu podána žádost o projednání návrhu registračních listů zdravotních výkonů odbornosti 909 psychosomatická medicína na jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami MZ. Podáváme ke schválení sadu 7 lékařských výkonů:
  1. KOMPLEXNÍ PSYCHOSOMATICKÉ VYŠETŘENÍ
  1. CÍLENÉ PSYCHOSOMATICKÉ VYŠETŘENÍ
  1. KONTROLNÍ PSYCHOSOMATICKÉ VYŠETŘENÍ
  1. PSYCHOSOMATICKÁ INTERVENCE
  1. PSYCHOSOMATICKÁ INERVENCE S PSYCHOTERAPIÍ
  1. INTERDISCIPLINÁRNÍ PŘÍPADOVÁ KONFERENCE
  1. BONIFIKAČNÍ VÝKON ZÁKLADNÍ PSYCHOSOMATICKÉ PÉČE

Oslovili jsme znovu předsedy výboru PS ČLS a ČPtS ČLS, abychom získali jejich stanovisko k námi navrhovaným výkonům, které k projednání potřebujeme.

 • 19. konference: web konference je otevřený na http://psychosomatika-konference.cz/ 
  • Přihlášky aktivní i pasivní – webové formuláře. Předběžně je 23 přednášejících. Je třeba, aby se přihlásili prostřednictvím formuláře i se souhrnem. Vyzvat dopisem!
  • Konferenční poplatky byly navýšeny o 21% o dph, kterého je ČLS plátcem. Složitou cestu k ověřování plateb a vracení přes ČLS popisuje Radka Menclová.
  • Rámcový program konference: přednášky: délka příspěvků 20+10 min., 2 paralelní sekce, 6 workshopů paralelně každý den 1-2 bloky, kulturní blok, raut, předávání ocenění významným členům
  • Odměny přednášejícím: Přednášející (1.autor) nehradí konferenční poplatek, SPM jim vyplatí 1000Kč odměnu, zahraniční autor 5000 Kč + úhrada cesty   
  • Obědy, občerstvení, raut. Ve čtvrtek a pátek je možno zajistit v menze TUL obědy zájemcům z řad účastníků. V sobotu jen pokud jich bude alespoň 50. Cena dle ceníku menzy, hradí si účastník sám. O přestávkách podáváme občerstvení pro účastníky zdarma. Raut v ceně min. 500Kč/osobu je v ceně konferenčního poplatku.    
  • Monografii: Vydání nového sborníku záleží na tom, kolik z přednášejících bude chtít svou přednášku uveřejnit. S ohledem na rozpočet, nejspíš v digitální verzi.  (doc. Stackeová)
  • Vedlejší program: předávání ocenění zasloužilým členům, koncert. Návrh: Zuzana Vlčinská se svými lidmi. (Trapková)
  • Tisková konference? Propagace, televize, rozhlas? Najmeme si agenturu? (Chv. projedná s Röhrichem z agentury Tactiq)
  • Kam nyní ještě poslat informaci o konferenci: Pozvánky (K.Šestáková)
   • Členům SPM znovu samostatnou pozvánku
   • Členové další OS ČLS JEP (přes sekretariát ČLS)
   • Výboru a členům ČPtS
   • Členům ČAP
   • Našim lidem na LF
   • Bulletin praktických lékařů (MUDr. Hotová)  
  • Koho pozvat z vedení ČLS, kraje, MZ, z pojišťovny? Prof. Ptáčka (ČLS), prof. Svačinu (ČLS), doc. MUDr. Seifert (VPL), prof. Miroslav Světlák (Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky Brno)
  • Jaké záznamy budeme sbírat? Diskuse. Zatím bylo vždy kvalitní audio. Závěr: nebudeme natáčet videozáznamy. Otázka je, zda připravovat souběžně on-line verzi konferenci pro případ zhoršení pandemie. Diskuse. Návrh zamítnut.
  • Pozvat nakl. Portál, Triton, Grada (p.Menclová)
  • Otázka sponzorů. V současnosti žádní sponzoři. Pokud by někdo měl typ na sponzora mimo farmaceutických firem, dá vědět.
  • Termín setkání programového výboru je 8.2.22 v 17:00 po jednání výboru SPM

Zapsal Vladislav Chvála

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM