Zápis jednání výboru 14.1.2020

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Michal Kryl, Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., PhD., MUDr. Michaela Ročňová

Omlouvá se: MUDr. David Skorunka, PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Barbora Branna

Program:

A. běžná agenda:

Sekretariát:

Pošta: 28 mejlů

Témata:

 • Stackeová aktualizovala text o psychosomatice na VŠ
 • Přišel seznam nejzazších termínů k odevzdání dokladů pro sekretariát ČLS
 • Pozvání prof. Pieha na konferenci jsme dali na web a přidali do informačního bulletinu
 • Zpravodaj otevřelo 46% adresátů
 • Informace o nové publikaci o psychosomatice https://www.springer.com/gp/book/9783030270797
 • Zprovozněny nové stránky, odkazy doplnit (vzdělávání)

Body jednání

 1. Co je psychosomatická léčba? Diskuse k materiálu Obsah psychosomatické léčby podle vzdělání. Jde o to, zda v této podobě zveřejňovat, nebo je to jen interní materiál. Jsou uvedeny nevýhody různých stupňů vzdělávání v psychosomatice. Návrh: vytvořit redukovanou verzi informací pro web. Doplněna kategorie lékařů absolventů ZPP. Umístit na web SPM do oddílu vzdělávání. (Úkol: Chvála, Šestáková)
 2. Ke spolupráci AKP s SPM vyzval prof. Svačina (Trapková)
 3. Akreditační komise pro psychosomatiku MZ dosud nebyla jmenována. Výbor navrhuje poslat dopis ministrovi a žádat o vysvětlení. (Chvála)
 4. Ke kolegům, kteří se zasloužili o rozvoj psychosomatiky navrhuji přidat doc. Karla Balcara, prof. Jožo Hašto (cizí státní příslušník) a doc. Marcelu Bendovou. (Chvála pošle adresy Paurové)
 5. Plán práce na rok 2020- rámcový plán na celý rok:
  1. Supervize/intervize v PS -ujednotit obsah – vypracovat stanovisko výboru
  1. Vzdělávání  
   1. Školitelé, definice, seznam, vzájemná spolupráce (Ročňová)
   1. Odborná praxe před atestací na PS pracovišti, kde jsou místa a jak probíhá. Pravidla. (Kabát)
   1. Nástroje v PS -co to tedy konkrétně je?
  1. Kódy a bonifikace za práci v psychosomatice (P. Čech kódy, M. Ročňová jednání s VPL, Týkalová- ve fyzioterapii, Trapková- spolupráce s AKP)
  1. 18. konference
  1. Podpora pracovišť a tvorba sítě. Jednání s vedením pojišťoven. Napsat dopis s žádostí o schůzku řediteli VZP.
 6. Informace k 18. konferenci v Liberci. Program- dnes se sejde programový výbor. 264 přihlášených, propagace a další informace:
  1. V programu vytvořit místo 30 min. na odměňování: před koncertem
  1. Prof. Svačinu, ředitele VZP, ministra zdravotnictví
 7. Vytvořena nástěnka ke spolupráci na přípravě konference na Trello (instruktáž- Chvála)
 8. Podařilo se zprovoznit nový web SPM. Doplnit fungující odkazy.

Další termíny výboru na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:00: 11.2.,10.3., 14.4., 12.5., 8.9., 13.10., 10.11. (celodenní), 8.12. 2020

Připravil MUDr. Vladislav Chvála                                                                                                   V Liberci 14.1.2020

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM