Zápis výboru 8. 10. 2019

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Michal Kryl, Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Barbora Branna

Omlouvá se: MUDr. Michaela Ročňová

Hosté: MUDr.P.Čech, MUDr. J.Kabát (v 16:30)

Program:

A. běžná agenda:

Sekretariát: (Menclová)

 1. Přihlášky nových členů: MUDr. Magdalena Záchová, schválena
 2. Pošta: 48 mejlů

Témata:

 • Seznam témat disertací k diskusi, přidána další témata
 • Dotaz člena na kódy psychosomatické péče
 • Jednání s Rudi Dallosem ohledně účasti na konferenci
 • Rozeslány připomínky k DP pro VPL autorům DP
 • Pokračovaly práce na novém webu SPM
 • Přišla námitka z MZ k návrhu novely obsahu oboru! (do programu)
 • Odeslány doplněné opravené kompetence absolventa psychosomatiky
 • Materiály k připomínkovému řízení z MZ (Návrh změnového zákona k zákonu č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve vztahu k IVD a k zákonu o správních poplatcích a zákonu o regulaci reklamy.
 • Zveřejněno 2.oznámení Česko-slovenské psychoterapeutické konference
 • Kontakt s MZ, které se aktivně ptá na měření kvality v oboru (do programu) výbor
 • Dopis předsedy ČLS předsedům OS o zpracování osobních údajů členů
 • Body jednání:
 1. Stav přípravy odborné schůze 18.10. Do programu přidat informace o aktivitách SPM (Chvála)
 2. Informace o jednání s MZ o náplni oboru (Chvála)
 3. 18. Konference v Liberci. Program, přihlášení.  Napsat Gerlichové, Rothovi, Šulové, Večeřovou, bioenergetiky, Kateřinu Klapilová,  Napsat informaci kolegům, kteří by měli být oceněni během konference.  (Honzák, Šimek, Šavlík, Poněšický). Jednání se zahraničními hosty.
 4. Novela doporučeného postupu k psychosomatickým pacientům a pacientům s MUS pro VPL (Stackeová) Po proběhlé diskusi navrhne znění změn a pošle přes Chválu autorům DP ke schválení.  Požádat doc Seiferta o zařazení novelizace DP pro VPL pro psychosomatiku do plánu práce. Doplnit DP na stránky SPM.  
 5. Dotaz z MZ na měření kvality práce v psychosomatice. Další vývoj. (dopis z MZ)
 6. Kódy výkonů. V 16:30 Čech, Kabát. Informace o jednáních.
  1. Odhad sítě (52 okresů)- konztultovat s Miovským
  2. Kontakty pro další jednání
  3. Časové limity, hodnoty kódů (Ročňová!) probere příště na celodenním zasedání výbor
 7. Různé: Dokončení nového webu vázne z technických důvodů, a proto také registrace pracovišť do sítě

Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:00: Příští schůze: 12.11. celodenní: od 10:00 do 16:00 Do programu: kódy, pracoviště, konference, webové stránky…

Další termíny: vždy 2.úterý v měsíci od 15:00 do 17:00.  8.10. 2019/ 12.11.2019 celodenní/ 10.12.2019   

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                            V Liberci 8.10.2019

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM