Zápis z jednání výboru 11. 6. 2019

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Michaela Ročňová, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Michal Kryl, Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD.

Omlouvá se: MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Barbora Branna,

Hosté: MUDr. Smolová

Program:

A. běžná agenda:

Sekretariát: (Menclová)

Přihlášky nových členů: Mgr. et. Mgr. Panushev Kostandin Petrov. Souhlas všech přítomných členů.

  1. Host: Připomínky k zápisu a ke konferenci.
  2. Pošta: 80 mejlů

Témata:

  • Pokračuje diskuse o vzdělávání a obsahu oboru psychosomatika jako nástavbové atestace. Výsledkem je termín setkání pracovní skupiny po příštím výboru 11.6. v 17:00 na psychosomatické klinice.
  • Změna termínu vědecké schůze na 18.10. potvrzena. Do programu se hlásí s příspěvkem doc.Poněšický
  • Body jednání:
  1. K výuce. Nové jednání pracovní skupiny ze dne 14.5. Pracovní skupina doporučuje prosadit do nového znění vyhlášky o nástavbovém oboru toto znění odstavce „Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru“:

„Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru psychosomatika je získání zvláštní odborné způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v problematice psychosomatické medicíny. Absolvent musí být schopen diagnosticky zařadit pacienta s psychosomatickým onemocněním (somatické onemocnění s významnou psycho- sociální složkou), navrhnout terapeutický postup a samostatně jej léčit nebo v rámci týmové spolupráce se podílet na jeho léčbě. Absolvent musí prokázat dobré teoretické znalosti a praktické dovednosti v psychosomatické a behaviorální medicíně, ve smyslu bio-psycho-sociálního pojetí zdraví a nemoci, znalosti psychiatrie a psychoterapie včetně sebezkušenosti. Absolvent musí být seznámen s etickými principy v medicíně a zároveň se musí orientovat v oblasti výzkumu v psychosomatice. Absolvent není psychoterapeutem, pokud k tomu nemá odpovídající odborné vzdělání.

Diskuse k návrhu: Na základě tříleté zkušenosti s přípravou k atestaci trvají členové výboru na prosazení 160 hodinách povinné sebezkušenosti v nové náplni vzdělávání jako minimum. Další podrobnosti v návrhu nechává výbor na pracovní skupině.

2. Projekt 18. konference psychosomatické medicíny v Liberci. Viz příloha. Diskuse. Navrhované změny zaneseny do dokumentu.

Konferenční poplatky:

TermínDo 31.3. 2020Po 31.3.2020
Registrační poplatek1800 Kč2200 Kč
Reg. poplatek studenti (vyjma studentů TUL)900 Kč  1100 Kč
Reg. poplatek 1 den800 Kč1000 Kč
Vyzvaní přednášející*, členové organizač. výboru,  výbor SPM, studenti TUL**0 Kč0 Kč

Termíny:

Registrace na konferenci: OD 1. 10. 2019Termín pro zaslání abstrakt: Do 31. 12. 2019Informace o zařazení příspěvku do programu bude autorům zaslána do: 28. 2. 2020Stornovací podmínky: po 31.3.2020 50%, po 30.4.2020 100%Termín konání konference 28.5.-30.5. 2020

3. Termín další vědecké schůze 18. 10. 2019 (sál zajistí paní Menclová) Téma: Vnímání vlastního těla v psychosomatice. Pracoviště: léčba PPP na 1.PK LFUK. Přednášky: prof.MUDr. Hana Papežová, PhD. (Hana.Papezova@vfn.cz), doc.PhDr.Daniela Stackeová,PhD., a doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD. (ponesicky@aol.com )  (Tělesnost a psychika z hlediska lékaře-psychoterapeuta).  moderuje M.Kryl, vyznamenání: Poněšický, Honzák, Šavlík

Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:00:

Příští schůze: 10.9.2019

Další termíny: vždy 2.úterý v měsíci od 15:00 do 17:00.  8.10. 2019/ 12.11.2019 celodenní/ 10.12.2019   

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                                                V Liberci 11.6.2019

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM