Zápis z jednání výboru 12.1. 2021 (on-line)

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, PhDr. Ludmila Trapková, , MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michal Kryl, Mgr. Aneta Paurová  

Omluveni:

Program:

 • Běžná agenda:
  • Přihlášky: Výbor se usnesl, že všem, kdo budu na základě přihlášky přijati do SPM pošleme dopis informací o přijetí a se základními informacemi o SPM.
   • MUDr. Gabriela Počtová, 1990, souhlas s přijetím, poslat dopis.
   • MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, PhD., Č.Budějovice, VPL. S ohledem na velkou šíři aktivit navrhujeme před projednáním navázat kontakt (Skorunka). Kontaktovali jsme. Neozvala se.
  • Pracoviště: 0
  • Pošta, témata pro připomenutí: celkem 116 mejlů
 • Body jednání:
 1. Návrh na změnu textu na webu: Na www stránkách máme definici společnosti. Za první větou, končící „…na základě bio-psycho-sociálního pojetí zdraví a nemoci.“ bych pokračoval: „Základním východiskem společnosti není devalvace současné medicíny, ale její obohacení o psychické a sociální rozměry.“ Souhlas.
 2. Návrh na doplnění etického kodexu (J.Šimek): Do etického kodexu doplnit první větu bodu 2 takto:
  „Pracovník vykonává své povolání ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu úcty k osobnosti člověka, k životu a zdraví. Své profesní činnosti chápe jako službu. Jako základ svého povolání nevidí devalvaci současné medicíny, ale její obohacení o psychický a sociální rozměr.“ Souhlas. Zjistit, zda je nezbytné obě doplnění schválit valnou hromadou.
 3. Materiál Psychosomatická medicína 909- kódy výkonů. Diskusi a schválení. Navrhuji tisknout 50x aby byl k dispozici pro jednání se členy dohodovacího řízení, ministerstva a pojišťoven. Souhlas výboru.
 4. Monografie: dosavadní prodeje za 26200,- Kč. Tabulka realizovaných prodejů. Marže pro prodejce? Darovací smlouva Lirtaps-SPM. Palestra prodala 16 elektronických monografií. Vystavíme fakturu na 1600 Kč.
 5. Konference 2021- informace
 6. Plán PR kampaně
 7. Různé

Další termíny výboru na rok 2021: 2.úterý v měsíci: 9.2. (od 17:00), 9.3.,13.4., 11.5., 8.6., 14.9., 12.10.,9.11., 14.12.

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                        V Liberci 12.1. 2021

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM