Zápis z jednání výboru 12.10.2021

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová PhDr. Ludmila Trapková, Mgr. Aneta Paurová, MUDr. Michal Kryl, MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Barbora Branna

Omluveni: Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michaela Ročňová

Host: MUDr. Pavel Čech

Program:

 • Běžná agenda:
  • Přihlášky do SPM: 0
 • Témata k projednání:
  • Residenční místa: Na základě informací z MZ o zřizování residenčních míst s podporou vzdělávání do 15.10. odpovídáme, že chceme mít také možnost zřídit rezidenční místa pro vzdělávání v nástavbovém oboru psychosomatika. Napsat MZ (Chvála)
  • Konference: Předběžný termín 19.konference navržen na dny 16.-18.6. v Liberci na TUL, navržené téma: V ČEM SE PROLÍNAJÍ A V ČEM SE LIŠÍ PSYCHOSOMATIKA a
  • PSYCHOTERAPIE?  (příloha)
   • Úkoly:
    • Projednat a schválit projekt konference (příloha)
    • složení organizačního výboru, termíny schůzek, termíny ke konferenci
  • Volby do výboru SPM 2022: viz příloha Výbor dává přednost volbám elektronickým jednokolovým.
   • Úkoly: volební komisi navrhnout a získat!
   • Typy na kandidáty (návrhy neověřeny): Pavel Čech, Alena Večeřová Procházková, Danuše Jandrourková, Aneta Paurová, Michal Kryl, Barbora Branna, Martin Seifert, David Skorunka, Gabriela Rybářová, Jan Řehák, Kristýna Kultánová, Jaromír Kabát. Další návrhy jsou vítány!
   • Projednat a schválit projekt voleb (příloha)
   • Úkoly dalšího výboru SPM (předběžně):
    • Vzdělávání
    • Kódy výkonů dokončit jednání
    • Rozvoj a sítě a podpora pracovišť
    • Rozvíjení psychosomatického přístupu v somatických oborech- průběžně
    • Organizace a podpora dalších konferencí
    • Péče o členskou základnu-spojení mezi výborem a členy (web, mailettery, Psychosom, odborné schůze a tvorba lokálních peer skupin, supervize)
    • Kontakty s EAPM a psychosomatickými pracovišti v dalších zemích
 • Požádali jsme o zařazení funkčních kurzů IPVZ:
  • 8-11.6.2022) bude konference EAPM ve Vídni. Vyzýváme kolegy, aby zvážili přihlášení k aktivní účasti. Více na adrese: https://www.eapm2022.com/ (Skorunka)
 • Další setkání výboru 9.11.2021

Zapsal Vladislav Chvála

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM