Zápis z jednání výboru 12. 2. 2019

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Barbora Branna,

Omlouvá se: Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Michal Kryl

Hosté: MUDr. Pavel Čech

Program:

A. běžná agenda:

Sekretariát: (Menclová)

a)  Nové přihlášky do SPM: MUDr. Iva Jaklová, MUDr. Marcela Prokopová, Mgr. Dagmar Dupalová, Ph.D., souhlas výboru.

d) pošta: 90 mejlů

Témata:

 1. Naše společnost přijata sjezdem delegátů ČLS za řádného člena
 2. Nabídka spolupráce p.Janíčka na seriálu Život za zdí (https://www.youtube.com/zivotzazdi)
 3. Podrobná informace o jednání Skorunky s p.Šušákem EAPM a o jednání Skorunky a Masnera o konferenci EAPM
 4. Vydán zpravodaj SPM
 5. Nabídka aktivního zapojení do budování Národního zdravotnického informačního portálu (zkráceně NZIP) a odpovědi na ni (text J.Šimka)
 6. Přidány dva kurzy na web SPM: Psychosomatika pro PL (6) – Psychosomatičtí pacienti a psychiatrická onemocnění, možnosti terapie 14.-15.3.2019 a Psychosomatika pro pl (7) – psychosomatika lékaře, role, konflikty, pracovní zatížení, zdraví lékaře 4.-5.4.2019
 7. Diskuse o vhodnosti kandidatury prof.Koláře na prezidenta konference   
 8. K atestaci v březnu jen jeden adept. Návrh na zřízení řádné katedry IPVZ
 9. Dopis pana Drabiny o situaci pacientů s IBS a odpověď
 10. Přidán kurz Praktické základy psychosomatického přístupu na web SPM
 11. Na web dán odkaz na dokument p Janáčka o psychosomatice (Zhlédnout jej můžete zde: https://www.youtube.com/watch?v=6rUlZRlRJWU&t=14s)
 12. Peníze pro lektory výuky psychosomatiky na III.LF (Hánová) a způsob jejich předání řešen s p.Menclovou
 13. Nabídka zařadit do programu odborné schůze přednášku fyzioterapeutů: Komplexní psychosomatický přístup v rehabilitaci a fyzioterapii u dětí a dospívajících (přes Šestákovou)

B. Body jednání

1. Zpráva o sjezdu delegátů ČLS (Chvála)

2. Odborná schůze 5.4. 2019: definitivní program. Informaci poslat do Tempusu (dr.Sojka), Bulletin praktických lékařů (dr.Hotová) Ročňová

3. Mediální výstup p. Janíček na webu s rozhovory o psychosomatice na YouTube. Návrh na odměnu p.Janíčkovi výbor zamítl. Projekt nebyl předem projednán.

4. Konference v Liberci v r. 2020. Další diskuse. Termín 28-30.5.2020 (definitivní potvrzení až v květnu) Návrh na prezidenta konference: prof. Koláře pozval osobně Chvála, zatím bez odezvy. Je otázka, zda vůbec. Navrhováni další kandidáti: prof. Jozef Hašto ze Slovenska, nebo vedoucí spolku pediatrů MUDr. Jiřina Dvořákovou nebo MUDr. Hülleovou do pozice prezidenta konference. Zvažováni zahraniční hosté: někdo z Polska (domluví B. Branna), z Rakouska dr. Fazekas ( domluví O.Masner), z Německa dr. Dietzen (domluví D. Skorunka)

5. Kódy výkonů psychosomatické medicíny (P.Čech) Prezentace a diskuse. Výbor pověřuje MUDr. Pavla Čecha dalšími jednáními se stranami jako svého zástupce. Navázat kontakt s vedoucí pracovní skupiny Dohodovací řízení k sazebníku zdravotních výkonů, doc. MUDr. Debora Kretová, CSc.

6. Stanovisko výboru k internetové prezentaci a aktivitám firmy Katayama (Nabídka kurzu Terapeut energetické psychologie EFT). Po neformální konzultaci s odborníkem Policie ČR výbor doporučuje obrátit se na státní zastupitelstvo s podáním podezření, že výukové a „terapeutické“ aktivity firma Katayama, s.r.o. nesou znaky možného podvodného jednání, neoprávněného podnikání a dotačního podvodu. Tato společnost nabízí služby, ke kterým není dle živnostenského oprávnění příslušná a čerpá na tyto služby dotace od MŠMT za realizaci kurzů, které nesplňují podmínky pro udělení dotačního titulu. Ke všemu pak ještě své kurzy před klienty vydává za kurzy psychologie, které nepatří do kompetence MŠMT, a svými prezentacemi může poškozovat obor, který je předmětem naší péče.

7. Stanovisko výboru k rozšíření subkatedry psychosomatiky IPVZ- dopis řediteli IPVZ. Dopisem dr.Malinovi pověřen Chvála.

8. Různé:

 • Sebezkušenostní skupiny jako součást předatestační přípravy a další témata výuky v psychosomatice. Svoláváme pracovní skupinu pro vzdělávání na 12.3. ve 14 hodin před výborem SPM na psychosomatické klinice
 • Naléhavě potřebujeme zjistit názor členů SPM na možnost konání konference EAPM v Praze v r. 2022. Položíme otázky všem členům SPM a vyžádáme odpovědi do příštího výboru:
 • Má výbor SPM usilovat o organizování evropské konference psychosomatické konference v Praze v roce 2022 podle pravidel EAPM?
 • Zúčastníte se takové konference v případě, že by konference probíhala v angličtině a konferenční poplatek by se mohl pohybovat mezi 300-400 Eur, tak jak to u těchto konferencí bývá obvyklé?
 • Pokud se pustíme do organizování takové konference v Praze, jste ochotná/ý se podílet na organizaci (např. v lokálním organizačním výboru, odborné komisi podílející se na výběru příspěvků apod.)? Uveďte kontakt:
 • Přesnější představu o konferencích EAPM získáte na webových adresách  https://www.eapm.eu.comhttps://www.eapm2019.com/home a v přiloženém souboru Guidelines.
 • Pro nákladnost projektu budeme usilovat o konání konference jen v případě dostatečného zájmu.  Výbor.

Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:30:

Příští schůze: 12.3.2019

Další termíny: vždy 2.úterý v měsíci od 15:00 do 17:00.   9.4.2019/ 14.5.2019/ 11.6.2019/ 10.9.2019/ 8.10. 2019/ 12.11.2019 celodenní/ 10.12.2019   

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                                                V Liberci 12.2.2019

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM