Zápis z jednání výboru 11.5. 2021 (on-line)

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michal Kryl, Mgr. Aneta Paurová

Program:

 1. Běžná agenda:

Pošta: celkem 154 mejlů

Témata:

 • Reakce na diskusi s kolegy
 • Dobíhá diskuse o zpoplatnění minikonference
 • Příprava materiálu pro PR agenturu, kdo bude spolupracovat na PR kampani za SPM
 • Příprava předávání Zlaté medaile ČLS MUDr. R.Honzákovi
 • Ověření pravidel kolem kooptace
 • Dokončení práce na dotazníku pro členy SPM
 • Hledání formy publikování informací o aktivitách členů SPM a peer skupin
 • Zjištěn aktuální stav konta SPM 196 000 Kč
 • K atestaci připraven 1 lékař
 • Domluveno pořizování záznamu mini-konference pro členy
 • K doplnění rozpočtu SPM k pokrytí nákladů na PR kampaň bude třeba získat finanční dary
 • Předáno 50 monografií k prodeji do knihkupectví Fryč. Cena po odečtení rabatu pro SPM bude 198Kč
 • Přišla pozvánka na setkání lékařů psychosomatických ordinací na 9.6.
 • Proběhla konference s tématem pomoci zdravotnickým pracovníkům, kde za SPM byla D. Stackeová: https://projektovakancelar.mzcr.cz/projekty/prevence-ii-zmirneni-negativnich-dopadu-psychicke-fyzicke-zateze-na-nelekarske)
 • Vyšel rozhovor o psychosomatice v časopise Stomatologické komory
 • Informace o 6 webinářích Ivana Verného dána na web SPM
 • Předána medaile R.Honzákovi, videozáznam promítneme na minikonferenci 18.6.
 • Témata k projednání:
 1. PR kampaň. Smlouva s firmou Taktiq podepsána. Smlouva v příloze. Hledáme témata, která by byla jasná a oslovovala by veřejnost v této složité době covidové. V rozpočtu SPM není dost financí na pokrytí nákladů na první část kampaně. Navrhujeme získat finanční dary, případně formou crowdfundingu.  Darovací smlouvy členům výboru poslat. Dalším jednáním za výbor pověřen V.Chvála.
 2. Odborná akce SPM on-line 18.6. připravena. 84 přihlášených. Paní Menclová ověří platby. Informaci o akci předat členům ČPtS, případně ČAP. (Chvála)  
 3. Koncepce oboru verze 5: Je na webu SPM (https://www.psychosomatika-cls.cz/pro-odborniky/navrh-koncepce-oboru/) Odeslána prof. Svačinovi a jeho prostřednictvím vyžádána stanoviska výborů dalších OS ČLS JEP (PS a ČPtS)
 4. Pravidla publikování na webu SPM pro skupiny a jednotlivce členy SPM: Publikovaný obsah schvaluje výbor podobně jako akce.
 5. Vzdělávání. Pracovní skupina zatím nenašla termín k jednání. Úkol trvá: K úpravě vzdělávacího programu ve smyslu přetvoření do aktivního, výcviku podobného programu, kde bude nejméně polovina z 44 dnů nyní kurzů naplněna skupinovou prací nad případy propojenou se sebereflexí se sejde pracovní skupina Kabát, Ročňová, Večeřová, Skorunka, Holub, Chvála. Zorganizuje Chvála. Do skupiny přizvat Brannou, Hánovou a Seiferta.

Příprava dotazníku ke kvalitě výuky (Kryl):

1.Připadá vám vzdělání v PSM přínosné? V čem ano? V čem zatím ne?

2.Jaké výstupy očekáváte a potřeboval/a byste pro svou praxi?

3.Co vám v současném programu vzdělávání chybí?

4.S čím jste měli v současném průběhu vzdělávání třeba i opakovaně potíže?

5.Jak hodnotíte kvalitu praxe na specializovaném PSM pracovišti?

6.Jak hodnotíte informovanost a kvalitu komunikace s pracovištěm, které zajišťovalo vaši praxi?

Diskuse k tématům dotazníku. Definitivní podobu otázek M.Kryl pošle K.Šestákové, aby proměnila dotazník do Google dotazníku.

 • Dotazník o práci výboru SPM: výsledky zatím chudé, odpovědělo 11 členů SPM. Zopakovat?
 • Diskuse členů SPM on-line po jednání výboru od 17:00-18:00: Přihlášeno 6 členů SPM, spíše testují spojení, ale při té příležitosti padají otázky na jednání s pojišťovnami, přípravu kódů, na vzdělávání a výzkum. MUDr. Seifert připomíná svůj projekt: komplexní výzkum potřeb praktických lékařů a jejich pacientů s MUS a potenciální spoluprací s členy SPM na tomto projektu.
 • Příští schůze: 8.6. podle situace osobně či on-line. 

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                        V Liberci 11.5. 2021

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM