Zápis z jednání výboru 14. 5. 2019

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Barbora Branna, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Michal Kryl, MUDr. David Skorunka, PhD.

Omlouvá se: Mgr. Aneta Paurová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD.

Hosté: MUDr. Pavel Čech?

Program:

A. běžná agenda:

Sekretariát: (Menclová)

               Přihlášky nových členů: Mgr. Kopřivová Margita, Praha. MUDr. Jiří Markytán. Souhlas všech přítomných členů

 1. Pošta: 56 mejlů

Témata:

 • Bohatá diskuse o vzdělávání a obsahu oboru psychosomatika jako nástavbové atestace. Výsledkem je termín setkání pracovní skupiny mimo termíny výborů v pátek 24.5.
 • Od p.Fazekase přišla negativní odpověď, pokud jde o účast na konferenci v Liberci
 • Návrh D.Stackeové na aktualizaci DP psychosomatika pro VPL domluven na r. 2020
 • Oslovená Prof. Beáta Ditzen z Heidelbergu se k pozváni na konferenci 2020 vyjádřila kladně
 • Přišla nabídka balintovských seminářů pro lékaře od Aleny Paloušové a K.Koblice, -je na webu   
 • Body jednání:
 1. K výuce. Nové jednání pracovní skupiny ze dne 14.5. Pracovní skupina doporučuje (trvají úkoly z minula+ nové úkoly):
  1. Svolat shromáždění lektorů a zorganizovat skupinu školitelů v psychosomatice (Chvála)
  2. Zredigovat návrh na obsah oboru program vzdělávání (pracovní skupina pro vzdělávání
  3. Zredigovat obsah kurzu Základní psychosomatické péče (Ročňová, Branna+ Večeřová)

Diskuse k návrhu

 • doc. Stackeová, Poněšický (Tělesnost a psychika z hlediska lékaře-psychoterapeuta) biosyntéza, pohybová terapie? moderuje M.Kryl  (případný nový termín 18.10.)
 • 18. konference psychosomatické medicíny v Liberci. Potvrzený a zabukovaný termín je 28-30.5.2020. Jednání s doc. Václavíkem 10.5.2019, Chvála, Trapková: objednán je pavilon G, velká aula + 5 učeben + 2 další místa pro WS + přednáškový sál pro 100 posluchačů pro paralelní sekci. Hlavní organizátor bude SPM ČLS ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci (TUL). Výbor SPM ČLS pověří organizační výbor konference ve spolupráci s Institutem rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (LIRTAPS).
  • Organizační výbor: V. Chvála, L. Trapková, J. Týkalová, J. Knop, D. Skorunka, M. Kryl, D. Stackeová, B.Brana, D. Václavík (za TUL), K. Šestáková (?)
  • Sekretářka konference: R. Menclová
  • Prezident konference: prof. MUDr. Jožo Hašto, PhD. (navrhneme pro něho medaili ČLS?)
  • Programový výbor (návrh): V. Chvála, L. Trapková, J. Týkalová, D. Skorunka, M. Kryl, D. Stackeová, B. Branna, M. Ročňová, O. Masner, J. Poněšický, D. Václavík, J. Hašto, J. Šimek
  • Úkoly:
   • Projekt konference s tématy: Nástroje psychosomatické léčby v současné společnosti
   • Pozvat odborné společnosti a instituty nejrůznějších terapeutických škol a metod z oblasti medicíny, psychoterapie i fyzioterapie
   • Pozvat zahraniční „hvězdy“. Z Rakouska určitě někoho, kdo by nám představil současnou situaci v Rakousku. Pro zahraniční pozvané hosty: Uhradíme cestu, noclehy,   
   • Připravit grafiku a web konference
   • Zjistit cenu překladatele na simultánní tlumočení
   • Zjistit možnosti videonahrávek
  •  Termín: do příštího výboru
 • Výbor navrhuje vedení ČLS udělit medaili ČLS pro MUDr. Radkina Honzáka, CSc., napsat a poslat požadavek na sekretariát ČLS.

Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:30:

Příští schůze: 11.6.2019

Další termíny: vždy 2.úterý v měsíci od 15:00 do 17:00.  11.6.2019/ 10.9.2019/ 8.10. 2019/ 12.11.2019 celodenní/ 10.12.2019   

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                                                V Liberci 14.5.2019

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM