Zápis z jednání výboru 8.3. 2022

Jednání on-line

Přítomní: Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michal Kryl, PhD., MUDr. Barbora Branna, Mgr. Aneta Paurová, MUDr. Vladislav Chvála, MUDr. Michaela Ročňová

Omluveni: PhDr. Ludmila Trapková, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová

Hosté:

Program:

Běžná agenda:

Přihlášky do SPM: MUDr. Magdaléna Ježková, Dobříš.              souhlas

Prohlášení výboru SPM k invazi ruských vojsk na Ukrajinu:

Členové výboru SPM ČLS JEP vyjadřují jednoznačnou podporu boji ukrajinských občanů za svobodu proti vojenskému napadení ruskou armádou. Podporujeme také pevnou, odhodlanou a koordinovanou snahu Evropské unie, Spojených států a dalších zemí zabránit expanzivní agresi vedoucích představitelů Ruska. Válka a chaos vyvolané mocí posedlým, o revizi evropského vývoje po konci studené války usilujícím V. V. Putinem a jeho podporovateli, jsou spolu s následnou humanitární krizí v Evropě ve svém důsledku přímým opakem toho, oč usiluje naše společnost. Nevede ke zdraví a lepšímu životu, ale naopak ke smrti, mrzačení a k rozvratu společnosti. Považujeme za důležitou občanskou i mezinárodní soudržnost, abychom se nenechali zastrašit ani vydírat. Dočasné ekonomické potíže překonáme snáze společně. Svobodu, lidská práva a nezávislost na autokratických režimech považujeme za klíčové hodnoty. Vyzýváme členy naší OS k pomoci lidem zasaženým válkou, pokud možno k minimalizaci bio-psycho-sociálních následků války.

Volby do výboru SPM 2022

Úkoly: volební komise: PhDr. Trapková, MUDr. Jirmanová, MUDr. Skálová

Typy na kandidáty: MUDr. Pavel Čech, MUDr. Danuše Jandourková, Mgr. Aneta Paurová, MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Michal Kryl, MUDr. Barbora Branna, MUDr. Martin Seifert, MUDr. L. MUDr. David Skorunka, MUDr. Jan Řehák, MUDr. Kristýna Kultánová, MUDr. Jaromír Kabát. Další návrhy jsou vítány!  On-line formulář ke kandidatuře na webu SPM už je. (https://www.psychosomatika-cls.cz/volby-2022/ )

Úkoly: 1. Dopis k ověření souhlasu s kandidaturou a s výzvou k vyplnění přihlášky ke kandidatuře na webu SPM (Chvála). 2. Zprávu o výboru- za přispění všech sestaví B. Branna (hotovo) 3.zprávu o činnosti výboru s výzvou ke kandidatuře pošle všem členům SPM p. Menclová, na web Šestáková. 4. agendu voleb předat volební komisi se dvěma variantami: a) volby v plánovaném termínu se stávajícími kandidáty, b) kooptace nových členů za odcházející členy výboru a příprava řádných voleb na podzim 2022

Jednání s pracovní skupinou pro SZV o návrhu našich registračních listů

Pracovní skupina se sešla k vyřízení připomínek neprodleně. Odpověděla pracovní skupině (viz příloha) K dalšímu jednání na komisi pro SZV nominováni Čech, Ročňová, Branna, Chvála.  Je třeba informovat podrobně členy SPM o průběhu a výsledku jednání. Následně vydat TZ a zorganizovat tiskovou konferenci přes ČLS. Jednání s komisí pro SZV MZ bude 17.3.2022, hodina zatím neurčena, nominován P. Čech, B. Branna, případně V. Chvála (jen dopoledne)

Konference:

  • Program připraven a na webu, drobné změny
  • Počet přihlášených
  • Propagace
  • Další informace
  • Různé: diskuse o následcích války na Ukrajině
  • Další setkání výboru 12. 4. 2022 bude třeba presenční jednání, protože potřebujeme fotografii výboru na poster SPM pro účely propagace.  

zapsal V. Chvála

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM