Zápis z jednání výboru 9.2.2021

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., MUDr. Michaela Ročňová, PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. David Skorunka, PhD., MUDr. Barbora Branna, MUDr. Michal Kryl, Mgr. Aneta Paurová  On-line

Program:

 1. Běžná agenda:
  • Přihlášky:
   • MUDr. Lucia Grepl Bauerová, Praha: upozornit, že z atestace z veřejného zdravotnictví nelze mít nástavbovou atestace 
   • MUDr. Alžběta Bártů, Praha:                                                       souhlas
   • MUDr. Pavlína Klusáčková:                                                         souhlas
   • MUDr. Eva Přečková:                                                                   souhlas
   • PhDr. Jana Klumparová, klinická psycholožka:                          souhlas
 2. Pošta, témata pro připomenutí: celkem 115 mejlů
  • Témata v poště a plnění úkolů:
   • Jednala pracovní skupina pro vzdělávání (zápis)
   • Vypracován dopis novým členům SPM, diskutován a schválen
   • Rozeslán zpravodaj členům SPM (odešlo to na 294 adres, 38,9% otevřeno, 16% odkliknuto)
   • Navrženo poslat všem platícím členům SPM dopis o tom, že jsou členy SPM ČLS
   • Zaplaceno 325 Kč za doménu psychosomatika-cls.cz
   • Provedeny změny v návrhu vyhlášky o vzdělávání oboru Psychosomatika týkající se semináře o časové ose- změna na seminář bio-psycho-sociální anamnéza
   • Na hradecké LF možná přibude 15-20 hodinv 1.ročníku, jakási snad psychosomatická propedeutika (Skorunka) Diskuse o obsahu
   • Oznámení z MZ o termínu projednávání námi navržených evidenčních listů lékařských výkonů na pracovní skupině pro SZV (4.3.)
   • Kontakt na PR agenturu, se kterou by bylo možné jednat o případné kampani ve prospěch psychosomatiky SPM (https://www.taktiq.com) Jednání domluveno na 10.2. v 15-16 hodin
   • Znovu vyjasňována otázka provize za prodej monografie. Pro Lirtaps bez provize.
   • Doplněny fotky členů výboru na web SPM
   • Opatřen seznam lékařů přihlášených k atestaci. Hledání optimální spolupráce mezi subkatedrou (doc. Beran) a akreditovanými pracovišti, koordinace a informovanost. Návrh organizovat prostřednictvím aktualizovaných informací na webové stránce SPM (výuka)
   • Obrátila se na nás mne p. Halešová z GUARANT International znovu s žádostí o odbornou garanci a funkci oficiálního hostitele kongresu ISPOG na rok 2025 v Praze. Jde o téma psychosomatiky v gynekologii a porodnictví
   • Požádal nás pan kolega Lubas o rozhovor pro časopis České stomatologické komory o psychosomatice. (Chvála) Dáme text na náš web?
   •  Ptá se MUDr. M.Seifert, zda je žádoucí, aby se přihlásil na konferenci EAPM ve Vídni s aktivním příspěvkem
   • Návrh zákona o zdravotnických prostředcích k připomínkám, konzultován s prof. Telcem
   • Materiál k projednávání návrhu registračních listů na MZ je natištěn.
 3. Témata k projednání:
  1. Platba za tisk brožury pro jednání o navržených kódů výkonů pro lékaře stály Kč 5566,- (faktura Reproart).                               Hlasování: souhlas všech přítomných
  2. Pracoviště mohou zakoupit monografii za 180 Kč a prodávat ji zájemcům nečlenům SPM za obvyklou prodejní cenu (250Kč).      Hlasování: souhlas všech přítomných
  3. Konference v Liberci: problém s variabilitou: prezenčně versus on-line: 2 nebo 3 dny? Jaký poplatek?  Diskuse. S ohledem na situaci s covidem počítáme spíše s on-line formou 2 dny, 18. a 19.6. Poplatky: Za celou konferenci 2000,- Kč. Studenti 900 Kč (vyjma studentů TUL). Cena za jeden den plná 900 Kč/ studenti 400 Kč. Obě varianty budeme připravovat na 2 dny a cena bude stejná. Vyjednat profesionální firmu k technické pomoci. Svolat schůzku organizačního výboru konference. Termín: 22.2. v 18 hodin (Chvála).
  4. Dopis o členství v SPM poslat všem platícím členům SPM: jako přílohu mejlu. (připraví Chvála, rozešle Menclová)
  5. Návrh nechat udělat samolepku ČLEN SPM ČLS k označení ordinací pro všechny členy SPM? Problém je v tom, aby se značkou SPM nezaštiťovala nezdravotnická činnost. Nerozhodnuto.
  6. Máme jednat o možnostech PR kampaně ve prospěch lékařské psychosomatiky? Za jakých podmínek? Za výbor jednáním s firmou Taktiq pověřen Chvála, Branna. Případně jednat s více dodavateli.
  7. Vypořádat připomínky k registračním listům kódů zdravotních výkonů k jednání pracovní skupiny SZK.  Poslat materiál k jednání o kódech všem členům pracovní skupiny SZV s vypořádáním připomínek. (Chvála, Čech, Holub)
  8. Co odpovědět na žádost o garanci konference ISPOG? Diskuse. Výbor se domnívá, že bychom neměli garantovat program, který neznáme. Návrh: kdyby kolegyně gynekoložka, která akci podporuje a o garanci kongresu od SPM žádá, získala pro akci skupinu mladých gynekologů, kteří by případně byli členy SPM, mohli bychom o tom uvažovat.
  9. Diskuse na téma výuka-stáže-subkatedra-koordinace akcí. Výbor podporuje větší koordinaci informací ohledně vzdělávání, poskytne prostor na webu SPM pro informace o vzdělávání, školitelích a akreditovaných pracovištích
  10. Různé:
   1. Situace o psychosomatickém odd.ve Šternberku (Kryl). Informace. Omezování provozu pro nedostatek financí
   2. Zvážit otázku, zda členit do etického kodexu SPM požadavek: Členství v SPM nelze používat k marketingu nezdravotnických zařízení  
   3. Informace: je možné obrátit se na jednotlivé pojišťovny s žádostí o pilotní projekty (Branna)
 4. Příští schůze: 9.3. podle situace osobně či on-line

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                   V Liberci 9.2. 2021

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM