Zápis z jednání výboru 9. 4. 2019

Přítomní: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr. Aneta Paurová, MUDr. Michaela Ročňová, MUDr. Barbora Branna, Mgr.et Mgr. Jana Týkalová, MUDr. Michal Kryl, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD.,

Omlouvá se: MUDr. David Skorunka, PhD.

Program:

A. běžná agenda:

Sekretariát: (Menclová)

Pošta: 77 mejlů

Témata:

 1. Dotace na konferenci ve Šternberku, darovací smlouva
 2. Pokračovala diskuse o vzdělávání (Večeřová, Branna, Skorunka)
 3. Dokončen tisk diplomů čestného člena ČLS a vyjednána účast oceněných + nákup kytek
 4. Korespondence s ředitelem IPVZ p. Malinou ohledně katedry. Omylem konzultováni také členové výboru ČPtS
 5. Dodatečně se ozval prof Kolář prostřednictvím sekretářky p.Gáborikové. odpověď.
 6. Ozvala se p. MUDr. Hromádková s žádostí o spolupráci s pediatry při organizování seminářů o psychosomatice v dětském věku po celé ČR. Odpověď.
 7. Ozval se p.Šušák ohledně pořádání kongresu psychosomatiky v Praze. Odpověď D. Skorunky. Projednáme.
 8. Medajlonky dr.Vlačihové a doc.Pánkové poslala Aneta.
 9. Proběhla odborná schůze 5.4. v LD.
 • Body jednání:
 1. K výuce. Pracovní skupina doporučuje:
  1. Svolat shromáždění lektorů a zorganizovat skupinu školitelů v psychosomatice
  2. Zredigovat návrh na obsah oboru (program vzdělávání)
 2. Zpráva o odborné schůzi z 5.4. 120 účastníků. Vedle přednášek byly předány diplomy čestných členů. Medailonky a fotky dáme na web. Termín další vědecké schůze návrh: 11. 10. 2019 (sál zajistí paní Menclová) Téma: Vnímání vlastního těla v psychosomatice. Pracoviště: léčba PPP na 1.PK LFUK. Návrhy přednášek: prof.Papežová, Trapková& Chvála, doc. Stackeová, biosyntéza, pohybová terapie? moderuje M.Kryl  (potvrdit do příště)
 3. Konference EAPM? Hlasování. Výsledky ankety, ve které jsme zjišťovali zájem našich členů o případné konání konference EAPM, které jsme členy, v Praze za podmínek, které určuje EAPM, odpovědělo 52 členů. Z toho bylo PRO 36 členů, NE nebo NEVÍM 16 členů. K účasti na konferenci 19 URČITĚ ANO, 14 URČITĚ NE, jen podmíněně (nižší poplatky a překlad do angličtině) 19 členů. Výbor hlasuje: 5 hlasů proti, 3 hlasy se zdržely, 0 pro. O konferenci EAPM v Praze tento výbor neusiluje, jeví se jako předčasná.
 4. Projednat další návrhy na čestné členství (Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., MUDr. Jiří Šavlík, CSc., doc.MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD., MUDr. Eva Jašková, doc. PhDr. Marcela Bendová, PhD., doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., doc. PhDr. Ingrid Strobachová, PhD., prof. MUDr. Hašto). V
 5. Nový web SPM (Šestáková): diskuse 
 6. Výbor projednal prohlášení ČSPAP k současné situaci v oblasti transsexuality dětí a mladistvých, kterou také pokládáme za naléhavou. Téma na tiskovou konferenci nabídneme vedení ČLS.

Termíny výboru do konce roku na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6 od 15:00 do 17:30:

Příští schůze: 14.5.2019

Další termíny: vždy 2.úterý v měsíci od 15:00 do 17:00.  14.5.2019/ 11.6.2019/ 10.9.2019/ 8.10. 2019/ 12.11.2019 celodenní/ 10.12.2019   

Zapsal MUDr. Vladislav Chvála                                                                                                V Liberci 9.4.2019

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM