Zápis z jednání výboru SPM ze dne 10. 10. 2023 15 – 17hod

Přítomni (řazeno abecedně, v celém zápisu použita jména bez titulů):

–  Členové výboru:  Barbora Branná (online), Pavel Čech, Adéla Holmanová, Danuše Jandourková, Michal Kryl,  Aneta Paurová, Daniela Stackeová. Za organizační agendu Katarína Kubíková.

–   Host: MUDr. Jan Řehák (za lékařskou platformu)

Omluveni:

–  David Skorunka,

Neomluveni:

–  Michaela Ročňová,

A) Organizační agenda

1.  Etická komise – hledáme členy.  Počet členů etické komise lze měnit skrze shromáždění členů, etickou komisi lze ustanovit volbami i přímým jmenováním výboru – doporučujeme snížit počet členů etické komise na 3 (konference v Liberci). Členy etické komise může jmenovat výbor.

2. Paní Mgr. Katarína Kubíková odešle e-mail členům přijatým do SPM schváleným na aktuálním setkání.

2.  Termíny dalších setkání výboru SPM– od září vždy druhé úterý v měsíci 15 – 17 hodin v budově psychosomatické kliniky v Praze. Další setkání – celodenní dne 14. 11. 2023 od 10 – 17hod.

3.   Nový cyklus kurzů psychosomatické péče na IPVZ bude zahájen 12. 10. 2023.

4.   Vědecká schůze s tématem Hranice a etika v psychosomatice 8. 12. 2023 v Lékařském domě na I. P. Pavlova od 13,30 – 17hodin. 

5.    Konference v Liberci – 20. – 22. 6. 2024. Téma Kam kráčíš, česká psychosomatiko?

6.    EAPM konference v Lausanne 12. – 15. 6. 2024

7.   Platforma lékařů v psychosomatice – víkendové setkání v Přešticích 20. – 21. 4. 2024 pro lékaře i psychology, kasuistické bloky s diskusí.

B)  Jednání – jednotlivé body

1/   Schválený kód Psychosomatická péče pro zdravotní pojišťovny od 1. 1. 2024 – je třeba vytvořit metodický pokyn pro lékaře, jak s kódem nakládat. V úvaze online školení pro lékaře, kteří budou kód používat – cílem je efektivita užívání kódu. Úkolem je sbírat zkušenosti z praxe – hlídat, jak pacient prochází systémem zdravotní péče. 

2 /  Vytvoření pracovních skupin – vytváření metodik, rozpracovávání otázek spojených s oborem – odhlasováno všemi přítomnými

– lékaři – vytvořit metodický pokyn pro nakládání s kódem, zabývat se efektivitou

–  psychoterapie a psychologie v psychosomatice

–  fyzioterapie v psychosomatice

3/   Programový výbor konference v Liberci – vedení doc. Daniela Stackeová, MUDr. Branná, doc. Skorunka.  Termín konference 20. – 22. 6. 2024. Stanovení klíčových řečníků. Téma Kam kráčíš, česká psychosomatiko? 

Tvorba textu na web – Stackeová, Šestáková.

Agentura na tvorbu konference

4/   Podpora účasti na EAPM konferenci Skorunkovi, Holmanové (konferenční poplatek) – přihlášení k aktivní účasti 17. 10. – 19. 11. 23, registrace na konferenci od 1. 1. 2023

5/   Dotisk letáků o SPM, 2 verze – pro odborníky i pacienty

6/  Předání vědecké ceny za přínos psychosomatice (Stackeová)– kvalifikační práce (diplomové práce), i vědecké články. Odměna 5000,-

7/     Host výboru MUDr. Řehák – 29. 11. setkání v Šárce,

Víkendové setkání 20.- 21. 4. 2024 – 2. ročník setkání lékařů v psychosomatice (i psychologů) v Přešticích. 

Zapsala: A. H.

KONTAKTY

Email: info@psychosomatika-cls.cz
Emailová adresa SPM neslouží k objednávání pacientů do ordinací

Tento web slouží odborné společnosti SPM ČLS JEP k informování veřejnosti a organizaci svých členů.
Neobsahuje dezinformace, je chráněn před zneužitím dat a neslouží komerčním zájmům.


SPOLEČNOST PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY ČLS, člen EAPM